Anh em cứ xin (Lc. 11) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 17C & 29C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1 Khi dâng câu kinh hãy nguyện cầu là: Danh Cha sáng ngời Triều Đại mau tới, Thánh ý mọi nơi địa cầu thượng giới. Xin Cha mỗi ngày hãy ban lương thực, tha tội nhân thế đừng để sa ngã, gìn giữ chúng con khỏi mọi gian tà.

ĐK. Anh em cứ xin thì sẽ được. Anh em cứ tìm thì sẽ thấy. Nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì nếu ai xin thì sẽ được. Và nếu ai tìm thì sẽ thấy. Nếu ai gõ cửa thì sẽ mở cho.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hãy cầu nguyện đừng ngã lòng (Lc. 18) *– Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 29C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)

 

Thể hiện: Hoàng Quân (Tải về)
*
1. Hãy vững tâm cầu nguyện đừng ngã lòng vì bao lắng lo. Chúa sẽ luôn minh xử với những kẻ Người đã tuyển chọn. Chúa sẽ kíp ra tay và đỡ nâng kẻ hay kêu cứu. Hãy vững tin hy vọng luôn nguyện cầu tín thác trong Ngài.

ĐK. Chúa từ bi xót thương nghe lời con khấn xin. Cho lòng luôn vững tin nguyện cầu trong khiêm tốn. Khấn Ngài thương khấng ban cho lòng con mở ra. Luôn cậy trông thiết tha tình yêu Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

Cầu nguyện luôn (Lc. 18) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 29C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

ĐK. Hãy cầu nguyện luôn chớ đừng nản lòng. Ai người bền đỗ sẽ được cứu độ.

1. Chúa luôn nhận lời ta vì Ngài là Cha vô cùng nhân từ. Không có chi nghi ngờ tình Ngài thương con không bến không bờ. Ngài thiết tha mong chờ, chờ đợi con đến trong niềm tin, chờ đợi con đến trong tình yêu. Tiếp tục đọc