Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 16A & 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau. Ngài nhẫn nại với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi.

ĐK. Cỏ lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đong đưa trong mỗi ngày giữa thiện và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn chờ ngày gặt tới đẹp tươi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chỉ có mình Cha biết thôi (Mc. 13, 24-32) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 33B Thường Niên.
*
1. Trong những ngày ấy sau cảnh cùng khốn giữa đời. Mặt trời nên tối tăm, mặt trăng không còn ánh sáng. Thiên hạ sẽ Thấy Con Người ngự đến trong quyền năng. Thiên thần của Chúa quy tụ những người được tuyển chọn.

2. Ai cũng phải chết khi ngày tận thế xuất hiện. Đời này sẽ chóng qua Lời Chúa vẫn còn sống mãi. Trung thành với Chúa sẽ được nguồn phúc vinh đời sau. Tin cậy vào Chúa an hưởng Nước Trời cùng với Ngài. Tiếp tục đọc

Lời Thầy nói (Mc. 13, 24-32) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 33B Thườn niên.
*
1. Sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống.

ĐK. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời Thầy nói chẳng qua đâu. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời Thầy nói chẳng qua đâu.
Tiếp tục đọc

Ngày quang lâm (Mc. 13) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Về ngày quang lâm sau những thăng trầm, vầng dương tối thâm và vầng trăng không chiếu sáng. Từ trời mênh mang ngôi sao rụng rời, quyền lực thiên giới theo nhau khắp nơi lay dời.

ĐK. Ngày quang lâm, vào ngày ấy Chúa sẽ tới, trong trời mây đầy quyền năng, và vinh quang bừng chiếu sáng. Ngày quang lâm, vào ngày ấy khắp thế giới, bao thiện nhân được nghỉ ngơi, hưởng vinh quang nơi Nước Trời muôn đời.
Tiếp tục đọc