Phải kiên trì (Lc. 21) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 33C Thường Niên.
*
1. Dù đền thờ đẹp lộng lẫy nguy nga, sẽ có ngày bị tàn phá không xa, hãy coi chừng người đời nói lường gạt, mạo danh Thầy đến nói chính ta đây.

ĐK. Tóc trên đầu cũng không bị mất đâu, Chúa giữ gìn đời ta sống bấy lâu, có kiên trì mới giữ được mạng sống, Chúa uy quyền trọn đời con cậy trông.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Vì tin theo Chúa (Lc. 21) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Này anh em hãy coi chừng người đời, vì người ta lấy danh Thầy ra hứa: “Chính tôi được Thiên Chúa sai tôi cứu muôn dân”. Này anh em chớ nghe lời nhỏ to, hoặc buồn lo thấy tai họa đâu đó, hãy theo lời tuyến sấm chờ tới khi quang lâm.

ĐK. Vì tin theo Chúa chính anh em bị ganh ghét nhiều. Nhưng ai kiên vững sống Tin Mừng sẽ được cứu thoát. Vì Chúa trên trời biết khi rời sợi tóc trên đầu. Nên ai cố gắng dám hy sinh sẽ được phúc vinh.
Tiếp tục đọc

Bền đỗ đến cùng (Lc. 21) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Hãy tin vào Chúa luôn quan phòng, đừng sợ thử thách đau thương, vì Chúa hằng chở che nâng đỡ. Tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi, ai người bền đỗ đến cùng sẽ nhận được ơn cứu độ.

1. Biết bao khó khăn vẫn làm tim con xao xuyến. Cuộc đời không yên vẫn luôn gặp bao nguy biến. Nhưng lòng tin mến con muốn trở thành chứng nhân, con muốn sống trọn nghĩa ân nên chính lễ vật hiến dâng.
Tiếp tục đọc

Bền đỗ sẽ được cứu rỗi (Lc. 21) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Các con cứ bền đỗ thì sẽ giữ được linh hồn. Các con hãy ý tứ có nhiều kẻ mạo danh Thầy. Khi nghe chiến tranh loạn lạc thì hãy an tâm đừng sợ. Vì những sự ấy đến trước nhưng chưa phải hết dời ngay đâu.

ĐK. Hãy tỉnh thức sẵn sàng vì Chúa sẽ đến bất ngờ. Hãy vững lòng cậy trông thì sẽ được ơn cứu thoát. Đừng bận tâm sự đời và đừng lo âu sợ hãi. Sống đức tin kiên cường mừng vui ngày Chúa quang lâm.
Tiếp tục đọc