Anh Em Hãy Sám Hối (Mt. 4) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3A Thường Niên.
*
ĐK. Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã gần đến. Anh em hãy sớm hối, vì nước trời đã gần đến.

1. Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá, và Chúa gọi ông Phê-rô, và người anh ông là An-rê.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hãy Thống Hối (Mt. 4) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
1. Này dân đi trong tăm tối đã nhìn thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã chiếu soi đến những ai nằm trong bóng tối sự chết. Nào ta hân hoan vui bước trong ánh sáng mới huy hoàng. Vì Chúa đã đến thế gian sớt chia thân phận chúng ta.

ĐK. Hãy thống hối và tin vào Thiên Chúa. Hãy thống hối vì Nước Trời đã gần. Hãy thống hối đón nhận hồng ân cứu rỗi. Hãy thống hối quay về sống trong ân tình.
Tiếp tục đọc

Tin Mừng Nước Trời (Mt. 4) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 3A Thường Niên.
*
1. Chúa đã chọn thành Ca-phác-na-um xưa để bắt đầu sứ vụ mới rao giảng Lời Ngài. Môn sinh đầu tiên là bốn người dân đánh chài. Hăng hái lên đường nhiệt thành đi theo Chúa. Chúa muốn họ được trở nên chứng nhân Nước Trời. Đánh lưới người như thả lưới chài cá ngoài khơi. Loan truyền hồng phúc và sống tinh thần mới. Hạt giống Tin Mừng được gieo mọi nơi.

ĐK. Này anh em hãy sám hối Nước Trời đợi trông nay đã đến gần. Kẻ ngồi sâu khuất bóng tối ánh quang huy hoàng nay bừng chiếu soi. Người có lòng cải hối sẽ được tha mọi tội lỗi người ơi!
Tiếp tục đọc

Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Từ Ga-li-lê Chúa đã rao giảng Tin Mừng. Ngài đã ra tay cứu chữa những ai tật nguyền. Ngài gọi Phê-rô, An-rê và Gia-cô-bê. Tiếp theo Gio-an theo Ngài không chút do dự.

1. Từ Ga-li-lê dân sống trong vùng tối tăm. Giờ đây đã thấy nguồn sống ánh quang bừng lên. Chúa kêu gọi dân hối cải sống theo đường ngay. Vì chưng nước Chúa đang đến hỡi người có hay?
Tiếp tục đọc

Tiếng Chúa gọi (Mt. 4) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Có tiếng gọi bên bờ hồ Ga-li-lê. Tiếng Chúa mời bên mạn thuyền anh An-rê: “Hãy theo Ta! Hãy theo Ta! Đi tung lưới người thay cho lưới cá” (giữa biển khơi xa). Quá ngỡ ngàng nghe lời Người kêu đi theo. Phút mơ màng qua vội vàng vâng đi mau. Bước bên nhau, tới tương lai, hôm mai hăng hái dấn thân theo Ngài (dẫu gặp chông gai). Tiếp tục đọc

Hãy sám hối (Mt. 4) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Hãy sám hối vì Nước Trời gần bên. Hãy đứng lên vì Chúa thật đã đến. Hãy tiến tới đón nhận niềm tin mới. Bước theo Ngài loan Tin Mừng mọi nơi.

1 Ngài đã đến và sống giữa mọi người, Ngài đã đi qua trên mọi nẻo đường. Ngài đã đến và hôm nay còn đang đến, này lòng con cảm mến tin yêu Ngài, Chúa ơi!
Tiếp tục đọc

Ra Khơi (Mt. 4) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
1. Cùng đi lưới tung ra bắt cá lên ở nơi Biển Hồ. Này đây hãy theo Ta, hãy trở nên những người chài lưới. Bắt cá người theo Ta lên đường từ nay ra đi khắp nơi cùng Thầy tung lưới ra khơi.

ĐK. Nguyện xin nước Cha trên trời sáng tươi. Ở dưới thế khắp nơi chan hòa mến thương. Cùng đi rắc gieo Tin Mừng khắp nơi. Tình yêu Chúa chiếu soi khắp mặt địa cầu.
Tiếp tục đọc