Chờ đến bao giờ. (Lc. 13) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1 Ngài đứng đó đã từ lâu chờ con về, chờ con trở về. Thân mỏi mòn tóc bạc sương đón con về sưởi ấm tình thương. Ngài cất tiếng, tiếng vang dội giữa núi đồi hòa theo gió chiều nhưng chỉ nghe vọng một làn thinh không.

ĐK. Chúa đã chờ con chờ con quá lâu, ôi tình Ngài thật thẳm sâu. Đã bao năm Chúa vẫn chờ Ngài chờ con cho đến bao giờ. Tiếp tục đọc

Advertisement

Hãy ăn năn (Lc. 13) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1 Phi-la-tô giết người Ga-li-lê làm cho máu họ hòa lẫn máu chiên bò. Người Do Thái nghĩ rằng họ có tội nên phải chết. Nhưng Chúa bảo họ rằng không phải thế.

ĐK. Hãy ăn năn, hãy sửa mình, mỗi ngày phải tốt hơn. Chớ cứng lòng, hãy đổi đời, nếu không cũng như thế thôi.
Tiếp tục đọc

Sám hối tội mình (Lc. 13) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
*
1. Ta nhìn dịch bệnh tai ương trong đêm trường, bao người phải chết đau thương, không phải họ vấn vương tội tình, mà cho con có giờ sám hối, sám hối tội mình.
ĐK. Hãy ngước nhìn lên, nhìn lên mà sám hối. Bỏ đi tội lỗi, cầu xin cùng Thiên Chúa thứ tha tội mình.

2. Như người làm vườn chăm cây, ba năm rồi cây vả chẳng kết đơm hoa, thôi đành để bón phân mùa này, mà cây kia không chịu kết trái, ông nên chặt liền.
Tiếp tục đọc

Dụ ngôn cây vả (Lc. 13) *- Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Có người trồng một cây vả ở trong vườn nho của mình. Ba năm rồi không sinh được trái chỉ muốn chặt bỏ nó đi. Nhưng người làm vườn khất lại để vun thêm đất bón phân. May ra được trái xum xuê bằng không sẽ chặt nó đi.

ĐK. Hãy sám hối ăn năn tội lỗi, luôn hy sinh làm việc bác ái. Chúa vẫn mãi dang tay chờ ta để yêu thương ấp ủ đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Chuyện người Ga-li-lê (Lc. 13) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Hoàng Phương.
*
1 Chuyện người Ga-li-lê bị sát hại khi đang tế lễ. Và chuyện mười tám người bị tháp đè nay vẫn còn nghe. Nhưng không do tội họ nặng nề, hoặc do họ ô uế hơn ai. Mà những người luôn ngại sám hối, sẽ có ngày hết đời vậy thôi.

ĐK. Con nay xin sám hối quyết quay về cùng Chúa Ba Ngôi. Xin ban ơn đổi đời cho tâm hồn từ đây nên mới. Con ước mong thân mình như cây lành trổ sinh trái ngon. Năm tháng tuy hao mòn xin luôn còn cậy tin sắt son.
Tiếp tục đọc

Sẽ chết nếu không sám hối (Lc. 13) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Từng ngày nhìn thấy tai ương, đổ xuống trên bao phận người. Con tưởng họ chịu bất hạnh, là do vướng phạm tội lỗi! Chẳng phải như con nghỉ đâu, nhưng là ý Chúa nhiệm mầu, để gọi con về sám hối, kẻo sẽ phải chết đời đời.

ĐK. Hãy ngước nhìn vào những bất hạnh của bao người đang sống chung quanh, để trở về mà lo sám hối, kẻo đời ta cũng sẽ như vậy thôi. Hãy ngắm nhìn một cây không quả rồi sẽ bị chặt phó bỏ đi. Lời Chúa gọi con hãy lắng nghe, và biết chân thành sám hối trở về.
Tiếp tục đọc

Ăn năn tội mình (Lc. 13) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Đừng khinh chê kẻ có tội mà chi, vì Chúa biết ai là người tâm thành. Hãy ăn năn trong tinh thần tự hối, hầu được Chúa đoái thương và thứ tha.

ĐK. Con ăn năn tội mình và mau mắn thi hành ý Chúa. Con xin nghe Lời Ngài, bao chông gai đường đời ngại chi. Xin cho con trọn niềm, lòng mến Chúa yêu người. Sống khiêm nhường chính ngay cùng Chúa không chi đổi thay. Tiếp tục đọc