Đấng quyền phép hơn tôi (Lc. 3) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.
*
ĐK. Có Đấng quyền phép hơn tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.

1. Ai có hai áo, thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy. Chớ hà hiếp ai, chiếm đoạt của người, bằng lòng mức lương sức lực của mình.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Vui lên anh em (Lc. 3) *- Bùi Ninh.

Chúa nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Đình Quynh.
*
1. Trong khi chờ mong Chúa tới, giờ đây con phải làm chi? Trong khi chờ mong Chúa tới, từ nay con phải làm gì Chúa ơi!
Người chờ mong Chúa không phân vân sẵn lòng sẻ chia cho ai túng bấn áo mặc che thân. Người chờ mong Chúa không ganh đua sẵn lòng sẻ chia cơm ăn nước uống với điều quý chuộng. Tiếp tục đọc

Xin rửa con trong Thánh Linh (Lc. 3) *– Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 3B & 3C Mùa Vọng.

ĐK. Ngài sẽ đến sau tôi nhưng Ngài lại có trước tôi va tôi không đáng cởi dây giầy cho Ngài. Tôi rửa anh em trong nước còn Ngài rửa anh em trong Thánh Linh và trong lửa mến của Ngài.

1. Xin rửa con nên trong trắng tinh tuyền. Cho hồn con được đổi mới thắm tươi. Và con biết sống yêu thương người, để chia sớt với ai phận nghèo, làm nhân chứng Chúa trên nhân trần. Tiếp tục đọc

Nghe lời Gio-an (Lc. 3) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Nghe lời Gio-an giảng dân chúng hỏi rằng: chúng tôi phải làm gì. Ai có hai áo hãy cho người không có. Ai có của ăn cũng làm như vậy. Đó là điều lành ngay.

ĐK. Tôi không phải là Đức Kitô. Người sẽ đến sau tôi, quyền năng hơn tôi. Tôi không phải là Đức Kitô. Người sẽ đến sau tôi, chính Người là Đức Kitô.
Tiếp tục đọc

Canh tân đời mình (Lc. 3) *- Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng.

Thể hiện: Túy Vân.
*
1. Ôi đời con thân phận yếu đuối bao ngày qua trót phạm đến Ngài. Quên sẻ chia với người nguy khốn đem quyền uy áp bức mọi người. Ngài dạy rằng: “Đừng nên cáo gian, cưỡng đoạt, hà hiếp người dân. Hãy bằng lòng đồng lương đang có hãy vui mừng những gì ấn định”.

ĐK. Xin cho con hằng luôn biết canh tân đời mình. Xin cho con hằng theo bước lối ngay nẻo chính. Xin cho con hằng khiêm tốn ăn năn từng ngày. Luôn hy sinh và sám hối trở về đường ngay.
Tiếp tục đọc

Chân thành sám hối (Lc. 3) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Thanh Sử (Tải về)
.
Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi không buông tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính để con sám hối thật tình.
.
ĐK.
Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa tận tình. Tiếp tục đọc

Chúng con phải làm chi (Lc. 3) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Chúng con phải làm chi, lạy Chúa chúng con phải làm chi, để mừng đón Chúa sẽ đến trần gian? Chúng con phải làm chi? Chúng con phải làm chi, để nhận lãnh phúc ân của Ngài, để đời sống mãi được an vui?

1. Hãy biết sống tình yêu chia sẻ cho những người nghèo đói quanh con. Hãy rộng lòng chia cơm sẻ áo, cho những người lạc bước bơ vơ! Đừng đòi quá những gì ấn định, đừng hà hiếp những người cô thế, thì hồn con là thửa đất tốt, để sẵn sàng chào đón Ngôi Lời.
Tiếp tục đọc