Chúa hiện ra trên bờ biển (Ga. 21) *- Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
*
1. Các môn đệ suốt đêm qua, chẳng bắt được con cá nào, nhưng khi nghe Chúa ra khơi, lạ thay bắt được đầy cá. Lúc bấy giờ các môn đệ mới nhận ra Ngài, Chúa đã từ cõi chết sống lại, và hiện ra với các môn đệ.

ĐK. Xin cho con biết nghe lời Ngài, biết thi hành lời Chúa ban truyền, mọi công lao phúc lộc đầy dư. Xin cho con đức vâng lời, đức tin cậy vào Chúa quan phòng, làm hành trang nên nhân chứng của Chúa phục sinh.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Tạ ơn Chúa (Ga. 21) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Ngài đã đến giữa trần gian, mang thân phận người như con. Và chịu chết, chết đau thương treo trên thập giá. Nhưng Ngài đã sống lại, và mãi luôn chăm sóc đời con. Tình yêu Chúa quá bao la, suốt đời con vang lời ngợi ca!

ĐK. Tạ ơn Chúa đã yêu con, vẫn yêu con, và mãi yêu con hoài, cho dù con tội lỗi, và bao lần lầm đường lạc lối. Tạ ơn Chúa đã chết cho con, đã sống lại để đưa con về trời. Trọn đời con xin theo Chúa thôi, và mỗi ngày nguyện thực thi Lời Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa luôn kề bên (Ga. 21) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Nhọc công đêm dài, chỉ được tay không! Thầy thì đã chết, việc không được gì. Trời hừng đông rồi mệt mỏi hồn trí. Chúa giờ ở đâu, để con ê chề!

ĐK. 1 (c 1.2)
Chúa ở bên cạnh luôn nhìn theo con. Mắt trần không thấy Chúa trong cuộc đời. Vì Chúa sống lại diệu huyền linh thiêng. Chúa dạy làm chi, thì hãy vâng lời.
Tiếp tục đọc

Vì Chúa sống lại (Ga. 21) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Thanh Hoài.
*
1. Dù suốt đêm dài cùng miệt mài mà vẫn tay không. Trời vừa hừng đông bỗng thấy Chúa bên ánh lửa hồng. Người bảo các ông: “Nên thả lưới bên kia mạn thuyền”. Vâng theo lời khuyên được nhiều cá thật như phép lạ.

ĐK. Xin ban cho con được lòng tin yêu Chúa thật nhiều, dẫu có sớm chiều gặp thất bại bởi gánh nặng vai. (Vì chính Chúa đã sống lại hiển vinh ban phúc lộc trường sinh). Xin cho tương lai trọn đời con theo lối của Ngài, tin Chúa an bài hằng ở bên nâng đỡ bờ vai (Vì chính Chúa đã sống lại hiển vinh ban phúc lộc trường sinh.
Tiếp tục đọc

Đó là Chúa (Ga. 21) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
*
1 Tôi đi đánh cá đây, chúng tôi cùng đi với anh, lên thuyền cùng đi đánh cá, cả đêm không được gì cả. Người nói với các ông, cứ thả lưới bên mạn thuyền thì sẽ bắt được cá, các ông nghe lời của Người, nhưng không sao kéo lên được vì lưới căng đầy những cá.

ĐK. Chúa đã làm phép lạ, lên bờ có sẵn của ăn, không ai dám hỏi Ông là ai? Vì biết rằng đó là Chúa.
Tiếp tục đọc

Đường về Emmau (Ga. 21) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3A.B.C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1 Trên đường về Em-mau có hai môn đệ sóng đôi. Đang bàn chuyện khó tin, Chúa đã sống lại rồi. Đang buồn rầu thở than, nầy đây có người cùng đi. Nầy chính Chúa cùng đi, mắt họ nào chẳng thấy chi. Chúa giả vờ không biết cớ sao hai người chẳng vui. Đây một người mở lời chuyện lớn lao sao bác vô tình. Câu chuyện thật khiếp kinh: Chuyện ông Giê-su đã chết. Ngài đã chết đồi cao, tin lạ rằng Ngài đang sống.

ĐK. Ôi người chậm tin lời Tiên tri đã phán rằng: Đức Ki-tô chịu chết. Ngài chịu chết đau thương. Đức Ki-tô đã chết, Ngài sống lại vinh quang.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa! Con yêu mến Ngài (Ga. 21) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Lạy Chúa! Chúa biết con yêu mến Ngài. Dù con đây bao phen vong ân tình Chúa. Nhưng Ngài đã xóa hết tội con vấp phạm. Vì Chúa biết, biết con yêu mến Ngài.

1. Con xin Ngài cho con đức tin vững vàng. Để vượt thắng những lần u mê tối tăm. Hầu đáp lại tiếng gọi tình thương của Chúa. Bằng chính cả cuộc đời bác ái yêu thương.
Tiếp tục đọc

Một tình yêu mến (Ga. 21) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Hoàng Hiệp (Tải về)

ĐK. Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con luôn yêu mến Ngài hằng yêu mến Ngài.

1. Sông sâu biển rộng tình Chúa cao dầy vẫn luôn đong đầy trên cuộc đời con. Núi lở non mòn thì tình Ngài thương con, một tình thương bền vững sắt son. Đời con bất xứng Chúa ơi đáng gì có chi Chúa thương chọn con. Tiếp tục đọc