Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
1. Phúc cho những ai có tinh thần ngheo khó, vì Nước Trời dành sẵn cho các ngươi. Phúc cho những ai hiền lành và khiêm nhường, thì cơ nghiệp dành sẵn cho riêng mình.

ĐK. Tám mối phúc thật là ơn Chúa ban đến với những người thành tâm lắng nghe. Tám mối phúc thật dạy ta lối đi, tám một phúc thật nẻo đường chân lý. Tám mối phúc thật dành cho những ai dám biết kiếm tìm đường ngay bước theo. Tám mối phúc thật dành cho những ai dám sống hết mình niềm tin sắt son.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Tám Mối Phúc (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai ăn ở hiền lành, họ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

ĐK. Vui lên, vui lên hỡi người có Chúa. Những người có Chúa là có tất cả. Vui lên, vui lên hỡi người có Chúa. Những người có Chúa là có tất cả.
Tiếp tục đọc

Hạnh Phúc (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Hạnh phúc ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Hạnh phúc ai sống một đời hiền lành, họ có Đất Hứa làm cơ nghiệp.

ĐK. Hạnh phúc, hạnh phúc cho ai nghe lời của Chúa. Hạnh phúc, hạnh phúc cho ai sống lời của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Hạnh Phúc (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Hạnh phúc, Chúa là hạnh phúc cho chúng con. Chúa là hạnh phúc cho chúng con.

1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai sống đời hiền hòa vì Đất Nước sẽ là cơ nghiệp.
Tiếp tục đọc

Bát Phúc (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Hạnh phúc cho những người tâm tư khó nghèo vì nầy Nước Trời của họ, và hạnh phúc cho những người suốt đời sống hiền vì được cơ nghiệp nầy đây Nước Chúa.

ĐK. Thật hạnh phúc được làm con Chúa là Chúa tể càn khôn, thật hạnh phúc được lời của Chúa soi sáng cho tâm hồn. Thật hạnh phúc được làm con Chúa là Chúa tể càn khôn, thật hạnh phúc được thần lương Chúa nuôi dưỡng cho tâm hồn.
Tiếp tục đọc

Phúc Thay (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
ĐK. Anh em hãy vui mừng hớn hở phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

1. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.
Tiếp tục đọc

Hiến Chương Nước Trời (Mt. 5) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
Phúc thay cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời sẽ là của người ấy. Và phúc cho những người hiền lương, họ sẽ có Đất Hứa làm cơ nghiệp.

Phúc cho ai đau buồn, vì họ sẽ được nâng đỡ ủi an. Và phúc cho ai khoa khát điều công chính, vì họ sẽ no đầy thỏa thuê. Phúc cho ai có tấm lòng thương xót, vì họ sẽ được Chúa xót thương.
Tiếp tục đọc

Các Ngươi Hãy Theo Ta (Tv. 4) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Từ Ga-li-lê Chúa đã rao giảng Tin Mừng. Ngài đã ra tay cứu chữa những ai tật nguyền. Ngài gọi Phê-rô, An-rê và Gia-cô-bê. Tiếp theo Gio-an theo Ngài không chút do dự.

1. Từ Ga-li-lê dân sống trong vùng tối tăm. Giờ đây đã thấy nguồn sống ánh quang bừng lên. Chúa kêu gọi dân hối cải sống theo đường ngay. Vì chưng nước Chúa đang đến hỡi người có hay?
Tiếp tục đọc

Bát Phúc (Mt. 5) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 4A Thường Niên & Các Thánh Nam Nữ. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Đức Chúa Trời là của họ luôn mãi.

2. Phúc cho những ai sống cuộc đời ngay lành, vì sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp muôn kiếp.
Tiếp tục đọc

Tám Mối Phúc 1 (Mt. 5) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4A Thường Niên & Các Thánh Nam Nữ 01/11. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Thanh Tâm & Thanh Hải (Tải về)
*
1. Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng nghèo khó. Vì họ sẽ được phúc Nước Trời đời đời an vui. Vinh phúc cho ai đã sống đời hiền lành trong Chúa. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa nên phần gia nghiệp.
. Tiếp tục đọc

Phúc cho ai (Mt. 5) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 4A Thường Niên & Lễ Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo. Vì Nước Trời là của họ mãi mãi. Phúc cho ai sống cuộc đời hiền lành. Họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp.

ĐK. Từ nay con sẽ quyết tâm nghe theo Lời Chúa. Đời con hạnh phúc chứa chan ôi bao hồng ân. Miệng con không ngớt hát vang câu chúc tụng Chúa. Thực thi bác ái xứng công dân của Nước Trời.
Tiếp tục đọc