Thiên Thần Truyền Tin (Lc. 1) *- Bùi Ninh.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. A-ve Ma-ri-a. A-ve Ma-ri-a. Hỡi Nữ Trinh hãy vui mừng, vì bà được đầy ơn phúc, và được Thiên Chúa ở cùng. Hỡi Nữ Trinh hãy vui mừng, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và làm Mẹ Vua Trời Cao.

1. “Bà được thụ thai sinh hạ con trai tên là Giê-su. Và Người được trao danh hiệu cao siêu Con Đấng Tội Cao. Nay Chúa ban trao ngai vàng Đa-vít tổ tiên của Người. Người sẽ trị vì trên nhà Gia-cóp cho tới muôn đời”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4B Mùa Vọng. (Lc. 1) *– Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Ôi Ma-ri-a Mẹ đầy ơn phúc, khi nghe thiên thần truyền tin với Mẹ năm nào: “Bà sẽ hạ sinh một con trai Đấng rất cao trọng, Người sẽ trị dân với uy quyền ngàn đời về sau”.

ĐK. Ôi Ma-ri-a Mẹ hạnh phúc thay hơn mọi người nữ. Ôi Ma-ri-a Mẹ được Thiên Chúa đoái thương tuyển chọn. Cho con noi gương một lòng tín trung như Mẹ đã sống. Luôn luôn “Xin Vâng” trọn niềm phó thác như Mẹ đến cùng.
Tiếp tục đọc