Tám Mối Phúc 1 – Bùi Ninh.

Thánh ca Tin Mừng (CN 04 TN A – CN 06 TN C – Các Thánh Nam Nữ 1/11)

Thể hiện: Thanh Tâm & Thanh Hải (Tải về)
*
1. Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng nghèo khó. Vì họ sẽ được phúc Nước Trời đời đời an vui. Vinh phúc cho ai đã sống đời hiền lành trong Chúa. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa nên phần gia nghiệp.
. Tiếp tục đọc

Advertisement

Phúc cho anh em (Lc. 6) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 6C Thường Niên.
*
ĐK. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà , bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên, ngày đó anh em hãy vui mừng lên, này đây phần thưởng danh cho anh em ở trên trời.

1, Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em bây giờ đang phải đói, Thiên Chúa sẽ cho no lòng.
Tiếp tục đọc

Hạnh phúc đời con (Lc. 6) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hạnh phúc cuộc đời con là chính Chúa trong từng ngày ở giữa đời. Hạnh phúc cuộc đời con là chính Ngài đang sống trong tâm hồn con.

ĐK. Cho con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức trên hết mọi sự. Vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc, đâu là an vui?
Tiếp tục đọc

Phúc cho ai (Mt. 5; Lc. 6) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 4A Thường Niên & Chúa Nhật 6C Thường Niên & Lễ Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo. Vì Nước Trời là của họ mãi mãi. Phúc cho ai sống cuộc đời hiền lành. Họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp.

ĐK. Từ nay con sẽ quyết tâm nghe theo Lời Chúa. Đời con hạnh phúc chứa chan ôi bao hồng ân. Miệng con không ngớt hát vang câu chúc tụng Chúa. Thực thi bác ái xứng công dân của Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Nguồn hạnh phúc đích thực (Lc. 6) *-Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Chúa đã dạy con phúc cho ai sống đời nghèo khó. Nước Trời mai sau sẽ thênh thang thuộc về nơi họ. Và ai giàu có khốn cho người nếu không chia sẻ. Và ai thừa thãi hãy mở lòng bố thí phần dư.

ĐK. Hạnh phúc đích thực chính khi lương tâm bình an. Lòng biết xót thương sẻ chia tình yêu Thiên Chúa. Nguyện giúp chúng con đắm say trong ân tình Ngài. Hạnh phúc suốt đời được làm con cái Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Hạnh phúc và bất hạnh (Lc. 6) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Phúc cho người, những người khó nghèo, vì Nước Trời sẽ là của anh em. Phúc thay cho người bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa, sẽ cho anh em thỏa lòng.

ĐK. Hạnh phúc thay, thật hạnh phúc thay, ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Thật khốn thay thật là khốn thay, ai nghe Lời Thiên Chúa mà không thực hành Ý Ngài.
Tiếp tục đọc