Như Thầy yêu thương (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 7A Thường Niên.
*
ĐK. Đừng dùng luật mắt đền mắt răng đền răng. Hãy yêu như Thầy yêu thương. Đừng hận thù, miếng trả miếng, không vị tha. Hãy yêu như Thầy yêu thương.

1. Hãy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em, làm được như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha. Tiếp tục đọc

Như Đấng trọn lành (Mt. 5) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 7A Thường Niên.
*
1. Xưa nghe có luật bảo rằng: Mắt đền mắt răng đền răng. Nhưng nay Chúa lại phán rằng: Đừng chống đối kẻ hung hăng. Nếu lỡ con bị ai tát má hãy đưa luôn cả má bên kia. Ai xin thì con hãy cho, ai vay mượn thì đừng khước từ.

ĐK. Này con chớ bao giờ ghen ghét, hãy yêu thương hết mọi người và với chính kẻ thù con. Và con sống sao nên trọn lành giống như Cha trên trời Người là chính Đấng trọn lành.
Tiếp tục đọc

Hãy Nên Trọn Lành (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành, hãy sống trọn lành.

1. Nếu ai vả máy này của con thì giơ luôn máy kia. Nếu ai bắt con đi một dặm thì con đi hai dặm.
Tiếp tục đọc

Rộng Tình Tha Thứ (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Từ trên thánh giá Chúa giang tay ra tình Ngài vẫn bao la. Gục đầu nhìn xuống thấy kẻ giết mình Người lên tiếng xin. Xin Cha rộng tình tha thứ vì chúng chẳng biết việt chúng làm. Xin Cha rộng tình tha thứ vì chúng chẳng biết việc chúng làm.

ĐK. Chúa vẫn biết loài người tội lỗi, tình đời đen tối Chúa vẫn thương thôi. Hãy quyết sống một đời như Chúa rộng tình tha thứ không hờn căm oán thù. Chúa vẫn biết loài người tội lỗi, tình đời đen tối Chúa vẫn thương thôi. Hãy quyết sống một đời như Chúa rộng tình tha thứ không hờn căm ghét ghen.
Tiếp tục đọc

Yêu Thương (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Người xưa dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Ta nay dạy rằng: Sống yêu đời, sống yêu người. Nào hãy sống, sống theo lời Ta. Nào hãy sống, sống theo lời Ta.

1. Ai vả bên má phải, hãy đưa luôn má kia. Ai muốn đạt áo trong, hãy giao áo choàng nữa. Hãy sống khiêm nhu thật thà. Hãy sống yêu thương đậm đà.
Tiếp tục đọc

Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Cuộc sống giữa đời vẫn thường hay nghe rằng: “Mắt đền mắt và răng đền răng”. Nhưng Chúa bảo rằng: “Đừng nên chống lại những kẻ hung ác. Và nếu có ai tát má phải con thì mau hãy đưa cả bên má trái”. Lời Chúa dạy rằng: “Hãy yêu kẻ thù cùng người ghét ta”.

ĐK. Lạy Chúa! Xin dẫn đưa con thêm sức cho con sống nên trọn lành, để con trải lòng tìm tới với hết những người lòng mang ghét ghen. Lạy Chúa! Cho mắt môi con cho trái tim con biết luôn mở rộng, để con thấy đường lối Ngài ca tụng danh Ngài và sống yêu thương.
Tiếp tục đọc

Trọn Lành Như Cha (Mt. 5) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Chúa mời gọi ta hãy thương yêu kẻ thù và cầu nguyện cho ai bách hại ta. Ngài mời gọi ta hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng khoan nhân trọn lành.

1. Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ dữ cũng như người lành, cho mưa trên người công chính cũng như người bất lương. Cho con sức mạnh để sống yêu thương, cho con luôn biết cao thượng vượt lên bao thói tầm thường.
Tiếp tục đọc

Vị tha bác ái (Mt. 5) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A.

1.
Hãy yêu thương kẻ thù của các con. Hãy nguyện cầu cho kẻ đang vu khống. Cả  những kẻ đang bắt bớ các con. Để các con nên giống Cha trên trời.
ĐK.
Lời thiêng như sóng nước mênh mông ban nguồn sống. Thuyền con lướt sóng lấy yêu thương kim chỉ nam. Vị tha bác ái biết chăm lo cho người khác. Để hoa hạnh phúc sẽ đơm bông trên trần gian. Tiếp tục đọc

Hãy nên trọn lành (Mt. 5) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Anh em hãy nên trọn lành, trọn lành như Cha trên trời, là Đấng trọn lành chí thánh chí tôn. Anh em hãy nên nhân từ, nhân từ như Cha trên trời, là Đấng từ nhân thứ tha lỗi lầm.

1. Thầy dạy anh em hãy yêu kẻ thù, và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa, hãy khẩn cầu cho kẻ vu khống anh em. Nếu những ai kiên trì làm vậy, phúc lớn lao trên trời Thiên Chúa dành trao.
Tiếp tục đọc