Hãy Nên Trọn Lành (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành, hãy sống trọn lành.

1. Nếu ai vả máy này của con thì giơ luôn máy kia. Nếu ai bắt con đi một dặm thì con đi hai dặm.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Rộng Tình Tha Thứ (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Từ trên thánh giá Chúa giang tay ra tình Ngài vẫn bao la. Gục đầu nhìn xuống thấy kẻ giết mình Người lên tiếng xin. Xin Cha rộng tình tha thứ vì chúng chẳng biết việt chúng làm. Xin Cha rộng tình tha thứ vì chúng chẳng biết việc chúng làm.

ĐK. Chúa vẫn biết loài người tội lỗi, tình đời đen tối Chúa vẫn thương thôi. Hãy quyết sống một đời như Chúa rộng tình tha thứ không hờn căm oán thù. Chúa vẫn biết loài người tội lỗi, tình đời đen tối Chúa vẫn thương thôi. Hãy quyết sống một đời như Chúa rộng tình tha thứ không hờn căm ghét ghen.
Tiếp tục đọc

Yêu Thương (Mt. 5) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Người xưa dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Ta nay dạy rằng: Sống yêu đời, sống yêu người. Nào hãy sống, sống theo lời Ta. Nào hãy sống, sống theo lời Ta.

1. Ai vả bên má phải, hãy đưa luôn má kia. Ai muốn đạt áo trong, hãy giao áo choàng nữa. Hãy sống khiêm nhu thật thà. Hãy sống yêu thương đậm đà.
Tiếp tục đọc

Hãy nên trọn lành (Lc. 6) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ.
*
ĐK. Anh em hãy nên trọn lành, trọn lành như Cha trên trời, là Đấng trọn lành chí thánh chí tôn. Anh em hãy nên nhân từ, nhân từ như Cha trên trời, là Đấng từ nhân thứ tha lỗi lầm.

1. Thầy dạy anh em hãy yêu kẻ thù, và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa, hãy khẩn cầu cho kẻ vu khống anh em. Nếu những ai kiên trì làm vậy, phúc lớn lao trên trời Thiên Chúa dành trao.
Tiếp tục đọc

Lòng nhân từ (Lc. 6) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 7C Thường Niên.
*
Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.

1 Anh em đừng xét đoán thì anh em không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì không bị Thiên Chúa lên án anh em.
Tiếp tục đọc

Thực thi Lời Ngài (Lc. 6) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Hãy sống nhân từ như Cha Ta nhân từ. Đừng đoán xét ai để khỏi bị xét đoán. Chớ kết oán ai để khỏi bị kết án. Và biết tha thứ để được Chúa thứ tha.

ĐK. Xin cho con biết thực thi Lời Ngài. Luôn yêu thương sống quảng đại tha thứ. Xin cho con biết trở nên đuốc sáng. Mang tin yêu vào trần thế khổ đau.
Tiếp tục đọc

Một đời như Chúa (Lc. 6) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Xin cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu.

ĐK. Một tình yêu luôn vui mở rộng, không xao động giữa cuộc đời hư không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tươi sáng trong lòng con.
Tiếp tục đọc

Anh em hãy nhân từ (Lc. 6) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Anh em hãy nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Đừng lên án một ai, thì không bị Thiên Chúa kết án. Anh em hãy thứ tha, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

1. Anh em hãy cho đi, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Ngài sẽ đong đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa đong trả bằng đấu ấy. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong trả lại cho.
Tiếp tục đọc

Hãy yêu kẻ thù (Lc. 6) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Các con hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Và hãy giúp lời cầu nguyện cho những ai vu khống các con. Cùng hãy chúc lành cho họ là những người hay nguyền rủa mình. Và ai vả má bên này thì hãy đưa cả má bên kia.

ĐK. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy cho đi thì các con sẽ được nhận lại. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha.
Tiếp tục đọc