Đừng xét đoán (Lc. 6) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Gia Hiếu
*
1. Người mù dắt người mù thì cả hai lăn cù xuống hố. Sao con thấy rác trong mắt anh em, nhưng cái đà trong đôi mắt con lại không hề thấy? Con ơi hãy lấy ra khỏi mắt con cái đà trước đã. Để cho sáng rõ hết nhìn sai lạc, rồi lấy rác trong con mắt kia của người anh em.

ĐK. Xin cho con đừng xét đoán, xét đoán tha nhân, để xin Thiên Chúa gia ân. Xin cho con đứng kết án, kết án anh em, để xin Thiên Chúa thương xem.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Sao con không thấy (Lc. 6) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Sao con không thấy cái đà trong mắt của con. Nhưng con lại thấy cái rác ở trong mắt người. Này con hãy nhớ lấy đà trong mắt của con có được mắt sáng nhìn coi rồi hãy giúp anh em mình.

ĐK. Lạy Chúa! Xin giúp con sửa mình tự hối. Để con sống không ghét ghen tranh chấp hờn căm. Lạy Chúa! Xin đốt lên ngọn lửa yêu mến. Để yêu Chúa, yêu thế nhân như Lời Chúa dạy.
Tiếp tục đọc

Nhìn lại chính mình (Lc. 6) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin cho con nhìn lại chính mình, xin cho con luôn sống thật tình với mình và với tha nhân. Cho con biết nhận ra bao thói hư hèn, biết thành tâm chỉnh đốn sai lầm trước khi xây dựng anh em.

1. Đời sống con cần bao dung với tha nhân và nghiêm khắc hơn với mình, không nhìn người theo thành kiến. Chúa dạy con hãy xem trái thì biết cây: bụi gai không sinh trái vả, bụi rậm không sinh trái nho. Xấu hay tốt nhìn hiện thực con biết nguyên nhân, nhìn sự việc con biết bản thân tất cả do lòng mà ra.
Tiếp tục đọc

Xem quả biết cây (Lc. 6) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ở giữa bụi gai, nào ai hái được trái vả? Trong bụi cây hoang, chẳng có ai hái được trái nho! Giữa đời trần gian làm sao biết kẻ lành dữ? Hãy nhìn xem quả, thì sẽ biết con là cây nào.

1. Không có cây nào tốt tươi mà sinh quả xấu. Cũng chẳng cây nào xấu mà trổ sinh quả tốt. Người tốt lấy ra điều tốt từ nơi cõi lòng mình. Kẻ xấu tuôn tràn điều xấu chứa trong tâm lòng.
Tiếp tục đọc

Đừng xét đoán (Lc. 6) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Hãy xem quả thì biết cây, cây tươi tốt thì sinh trái tốt. Hãy kiểm điểm mình trước đi, chớ mau vội kết án anh em.

1. Đời con lỗi lầm lại không sửa sai chê bai người khác. Để ý khuyết điểm người khác hơn là sửa lỗi chính mình. Đà trong mắt mình làm ngơ cứ lo soi xét mắt người. Mãi sống giả hình thường hay khắt khe sai trái của người.
Tiếp tục đọc