Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7) – – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Ai khôn ngoan xây nhà mình trên đá, dẫu bão bùng nhà vững chắc không lay. Ai dại khờ xây nhà mình trên cát, cơn lũ lụt làm cuốn hút tan nhanh.

ĐK. Người khôn ngoan xây nhà mình trên đá, là biết sống theo ý Chúa trao ban. Người ngu si xây nhà mình trên cát, sống giả hình chỉ bám víu lợi danh.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thi Hành Ý Chúa (Mt. 7) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Không phải cứ ai lên tiếng kêu nài: “Lạy Ngài lạy Ngài” thì ắt tương lai, được vào Nước Chúa (sẽ được vào Nước Chúa). Nhưng chỉ những ai gian khó không ngại, thi hành ý Chúa Đấng ngự trên trời, mới được vào thôi (mới được vào mà thôi).

1. Ai nghe Lời Thầy ghi nhớ thi hành, ví tựa người khôn xây nhà trên đá, dù cho bão tố hay là mưa sa, có ập vào nhà cũng chẳng hại hư. Ai nghe Lời Thầy không gắng thi hành, ví tựa người ngơ xây nhà trên cát, gặp cơn bão tố hay là mưa sa, lúc ập vào nhà sẽ sập tan tành.
Tiếp tục đọc

Tình yêu trong hành động (Mt. 7) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 9A Thường Niên – Chúa Nhật 26A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Tình yêu không trên môi miệng, nhưng trong hành động dấn thân. Tình yêu không bâng quơ mơ hồ, nhưng thực hiện thánh ý Cha trên trời.

1. Những lời bóng bẩy không thay thế được bao việc làm, chỉ bằng hành động dấn thân, là vâng nghe thi hành ý Chúa. Tin mà không sống thật chỉ là giả dối đầu môi, niềm tin xa xôi hững hờ như bóng mờ tăm tối mà thôi.
Tiếp tục đọc