Lòng tin mạnh mẽ (Lc. 7) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 9C Thường Niên.
*
1. Một viên sĩ quan có người nô lệ đang mắc bệnh nặng, ông vội sai đi mấy kỳ mục đến gặp Đức Giê-su. Cho người nô lệ được ơn chữa lành vì ông yêu thương, Đức Giê-su đến ông cho bạn hữu ra nói với Người.

ĐK. Thưa Ngài tôi đây không đáng rước Ngài vào nhà, nhưng xin Ngài nói một lời đầy tớ tôi được khỏi bệnh.
Tiếp tục đọc

Vẫn luôn bên con (Lc. 7) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 9C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. “Tôi không xứng đáng Chúa ngự vào nhà tôi. Nhưng xin Chúa phán một lời đầy tớ lành ngay”. Kìa thật đẹp thay viên sĩ quan bao mạnh tin. Kìa người đầy tớ Chúa rủ tình ban hồng ân.

ĐK. Chúa, Chúa ơi! Xin Ngài trợ giúp ủi an con cùng. Và ban cho sức mạnh niềm tin vững vàng son sắt. Dẫu phong ba dập vùi ngàn nỗi hiểm nguy chập chùng. Niềm tin yêu vẫn luôn bên con từng phút từng giây.
Tiếp tục đọc

Xin đức tin mạnh mẽ (Lc. 7) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 9C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Con đây tội lỗi khốn cùng, có gì đâu cho Ngài đến thăm! Con đâu là người xứng đáng, để được Chúa ngự đến trong hồn! Vì Ngài là Chúa yêu thương, Ngài cho con được tràn ơn phúc. Vì Chúa uy quyền toàn năng, Ngài cứu con thoát ách tử thần.

ĐK. Xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ. Hiên ngang đi trên đời, mà mắt luôn hướng về quê trời. Dù đường đi chông gai, hay sóng gió đè nặng đôi vai. Niềm tin chẳng lung lay, tin rằng Chúa vẫn yêu con hoài.
Tiếp tục đọc

Con không đáng Chúa đến thăm (Lc. 7) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 9C Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Một người quyền quí, có người nô lệ lâm bịnh nặng. Ông rất đau buồn, vội tìm đến cùng Chúa Giê-su, lòng đầy khiêm nhu, cầu xin Chúa thương người đầy tớ. Chúa ngạc nhiên vì, người lương dân nhưng mạnh đức tin.

ĐK. Lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Phận con hèn hạ, chỉ cần Chúa phán một lời thôi. Đời con tội lỗi, nào đáng chi để Ngài ngự tới. Xin phán một lời, thì hồn con sạch hết tội đời.
Tiếp tục đọc

Con không đáng (Lc. 7) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 9C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Như người ngoại giáo ngày xưa, con đây thấy mình không đáng để được Chúa đến trong tâm hồn. Hồn con còn bao nhiễu nhương nhưng con tựa nương vào Chúa, khấn xin như lòng ước mong Chúa thương tẩy sạch bợn nhơ, chữa con lành hết mọi nguy cơ.

ĐK. Này con bất xứng Chúa ơi! Nhưng tình Chúa chẳng hề vơi, ngập tràn trên khắp muôn nơi. Con xin Chúa phán một lời cho hồn con hết sầu vơi, để đời con sống rạng ngời.
Tiếp tục đọc

Vững tin vào Chúa (Lc. 7) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 9C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Con vững tin vào Chúa dẫu ngàn muôn sóng xô tứ bề. Con vững tin vào Chúa khi hiện tại và cả tương lai. Phận hèn không xứng đáng được Chúa đến viếng thăm chữa lành. Một lời Ngài phán ra thì tôi tớ sẽ nên lành mạnh.

ĐK. Chúa chính là niềm tin cho con khát khao kiếm tìm. Chúa chính nguồn hạnh phúc cho con một đời nương náu. Chúa chính nguồn ủi an khi con lắng lo ưu phiền. Chúa chính nguồn sức mạnh cho con vững lòng cậy trông. Tiếp tục đọc

Một viên sĩ quan (Lc. 7) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 9C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Một viên sĩ quan có người đầy tớ đang lâm bệnh trọng, cầu mong Chúa thương chữa người đầy tớ ngay trên đường xa: “Nay xin thưa là phần tôi không đáng rước Thầy tới nhà, chỉ xin truyền phán là đầy tớ tôi sẽ được lành thôi”.

ĐK. Lạy Chúa nay con xin dâng lời kêu khấn, bởi vì Ngài thương giúp phàm nhân. Chúa ơi xin thương ghé tai về bên con, và dủ thương nghe lời con xin.
Tiếp tục đọc