Đừng lo ngày mai – Mi Trầm.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thể hiện: Tốp ca (Tải về)
*
ĐK. Đừng lo đừng lo gì ngày mai, hãy lo hãy lo tìm Nước Chúa. Chính Chúa sẽ ban cho ta, hạnh phúc hạnh phúc muôn muôn đời.

1. Chim trời ngày không gieo không thu, một đời được Chúa lo cho no. Hãy sống hãy sống vững đức tin, này Chúa thương tình Ngài ban phúc vinh. Tiếp tục đọc

Ngôi Lời sứ vụ ca – Fa Thăng.

Thể hiện: Tốp ca (Tải về)
Chủ đề: Tận hiến
*
Lạy Thiên Chúa yêu thương, Chúa đã gọi cha Thánh Ar-nold và cha Thánh Giu-se đi theo Con Cha là Ngôi Lời nhập thể, để rao giảng Tin mừng cho muôn dân. Được nung nấu trong tình yêu và đầy Thần khí Con Cha các ngài đã hiến dâng đời mình để mở rộng vương quốc hòa bình và yêu thương. Tiếp tục đọc

Lời mời gọi – Fa Thăng.

Thể hiện: Tốp ca (Tải về)
Chủ đề: Tận hiến
*
ĐK.
Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta.

Anh em hãy nên trọn lành, như Cha anh em ở trên trời. Tiếp tục đọc

Chúa sống trong tôi – Fa Thăng.

Thể hiện: Tốp ca (Tải về)
Chủ đề: Thể loại Thánh ca khác
*
ĐK.
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô, Ngài sống trong tôi.

Tình yêu Chúa phủ kín hết không gian. Tình yêu Chúa đổi mới muôn tâm hồn. Ngài gọi con và muốn chính thân con, thuộc về Chúa và sống cho Ngài luôn. Tiếp tục đọc