Sống trong tình yêu Mẹ – Trần Công Danh.

1. Tình Mẹ là ánh sáng giữa đêm thâu soi chiếu tim con khi trời dần buông. Tình Mẹ đẹp muôn nơi cho hoa nở miền cát trắng hoang sơ. Ngày nào Mẹ uy linh sáng chói thật đẹp hiện ra đến bên con. Nhắn bao bao lời thiêng với đời hãy năng siêng lần hạt Mân Côi.

2. Tình Mẹ là gió mát giữa trăng thanh sương xuống long lanh bên cuộc đời con.Tình Mẹ tựa mây xanh luôn êm đềm niềm thao thức trong con. Chiều nào đồi Can-vê hiến tế Mẹ lặng nhìn Thánh Giá đau thương. Xót xa tuôn lệ trong cõi lòng ước mong nhân trần về bên Chúa. Tiếp tục đọc