* Thập giá niềm hy vọng – Trần Công Danh.

Mùa Chay & Tuần Thánh (Imprimatur – Tgp: Sài Gòn 13.04.2017)
*
1. Trên cây Thập Giá chiều xưa hôm nào Can – vê lặng lẽ đắm trong màn đêm. Giê -su gục ngã một mình đơn côi gánh hết tội đời chịu chết khổ đau.

ĐKVì Chúa chuộc lỗi nhân loại chịu những đớn đau khổ hình. Thân bơ vơ giữa đồi hoang vắng tình yêu đó nào ai có thấu?
Giọt máu đổ xuống gian trần tặng hiến trái tim của Ngài. Đem yêu thương đến cùng thế giới để hướng tới quê hương trường sinh. Tiếp tục đọc

* Thập tự đồi xưa – Trần Công Danh.

Mùa Chay & Tuần Thánh (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 01.03.2016)
*
1. Bóng chiều dần buông trên đồi Can – vê xưa ấy. Cây Thập Giá lặng lẽ xót xa giữa đời. Chúa chịu nhục thân đề chuộc tội lỗi muôn dân. Người ơi, có hay vì yêu nhân thế Chúa gánh tội đời.

ĐK. Can – vê  đồi xưa một mình Con Thiên Chúa chịu đớn đau chết cho nhân loại. Can – vê đồi xưa Ngài chịu bao đớn đau để giải thoát cho nhân trần tội lỗi đang ngã sa.
Con xin từ nay một lòng xin thống hối tội lỗi con biết bao nhiêu lần. Con xin từ nay một lòng xa lánh tội và được sống trong ân tình của Chúa suốt đời. Tiếp tục đọc