Dưới chân Thập Giá – Trầm Hương.

Thể hiện: Xuân Trường (Tải về)

ĐK. Quỳ dưới chân Thập Giá con dâng hiến hết tình yêu trong tim này! Và ước mong gì hơn: chết với Người, chung những thương đau. Nhìn Chúa trên Thập Giá lời tâm huyết những ngày xưa nay vọng về. Là trối trăng tình yêu cho nhân loại ghi nhớ thâm sâu.

1. Ôi Chúa Giê-su xin dạy con biết: Theo gương Chúa xưa trong đời hiến dâng. Xin thương thắp lên ngọn lửa tin mến. Chiếu soi nhân loại vũng tối u mê. Tiếp tục đọc

Dâng Thánh Thể – Trầm Hương.

ĐK:
Một nén trầm hương dâng Thánh Thể, ba vòng khói tỏa thấu Thiên Đình. Như hình ảnh một đời hiến tế. GIÊ-SU Chúa nhận lễ chung tình.
1.
Nén trầm hương nghi ngút tan dần, biến thành mây khói chút phù vân. Nhưng hương đã trọn tình hiến tế, dâng chút lửa lòng kính Thánh Nhan. Tiếp tục đọc

Dâng lời ngợi khen – Trầm Hương.

1.
Con muốn dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Biết bao ơn lành Ngài ban xuống chan hòa. Hôm nay ngày hân hoan, hôm nay ngày tạ ơn. Con muốn dâng lời tán dương Danh Chúa muôn đời.
ĐK:
Dâng lên nhạc khúc tôn vinh. Trên môi vang vọng những lời kinh. Dâng lên nhạc khúc tri ân. Thiên thu tán tụng Chúa từ nhân. Tiếp tục đọc