Chúa Nhật 17 Thường Niên/C (Tv. 137) – Trương Thế Bạch.

ĐK.  Lạy Chúa! Khi con kêu cầu Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa! Con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con kêu khấn Chúa ơi. Trước mặt các Thiên Thần con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên Thánh Điên Ngài.

2. Lạy Chúa! Con sẽ ca tụng uy Danh Ngài, vì Chúa tín trung, lòng từ bi của Chúa mãi yêu. Chúa đã nghe con cầu, con nài van lên Chúa, con khẳn cầu cùng ngai Chúa đã nhậm lời. Tiếp tục đọc