Tình có như không – Trần Thiện Thanh

Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình nhiều lúc có như không
Tình xôn xao như hạt nắng trên cao
Cho lòng mình man man như làn khói
Tình trôi qua như là giấc chiêm bao
Ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du

Tiếp tục đọc