Cổng trường giờ tan học – Nguyễn Văn Hiên & Lê Thị Kiều Trang

Em đã có những trưa giờ tan học
Rời cổng trường trong ánh nắng nồng say
Vạt áo trắng thướt tha cùng mái tóc
Dịu dàng là đàn bướm trắng hôm nay

Tiếp tục đọc

Trường cũ chốn xưa – Phạm Trọng Cầu

Về thăm chốn xưa
Về thăm chốn xưa một ngày
Còn nhớ chốn đây
Trường xưa chốn đây ngày ấy

Trường cũ rêu phong
Trường cũ reu phong một thời
Thoáng tiếng ê a xa xôi
Gợi nhớ trong tôi đầy vơi

Tiếp tục đọc