Cổng trường giờ tan học – Nguyễn Văn Hiên & Lê Thị Kiều Trang

Em đã có những trưa giờ tan học
Rời cổng trường trong ánh nắng nồng say
Vạt áo trắng thướt tha cùng mái tóc
Dịu dàng là đàn bướm trắng hôm nay

Tiếp tục đọc