Huế đêm trăng – Quốc Dũng & Đức Cường

Trăng xuống Huế mù khơi, tàn rơi trên phố phường
Vàng cây lá trăm đường
Trở về qua lối xưa từ tháng năm sầu nhớ
Ngỡ chìm trong giấc mơ

Tiếp tục đọc

Huế thương – An Thuyên

Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón
Em cầm trên tay ra đứng bờ sông
Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ
Em trao nón đợi và em hẹn hò

Tiếp tục đọc

Giã từ Cố đô – Phạm Mạnh Cương

Một sớm mưa nhiều tôi rời thành xưa
Sông nước tiêu điều nhỏ lệ buồn đưa
Hắt hiu tâm hồn vì không có ai
Tiễn mình đi một lần cuối
Tháng năm bẽ bàng tình duyên

Tiếp tục đọc