Lễ chung các Thánh Nam Nữ (Tv. 1) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thật vinh phúc thay ai người đặt niềm tin vào Chúa. Thật vinh phúc thay những người hằng cậy tin Chúa Trời.

1. Thật phúc ai chẳng mưu ác, chẳng theo đường lối gian tà, tránh xa những quân tự phụ. Lòng luôn suy niệm lề luật Ngài.
Tiếp tục đọc

Hai nẻo đường (Tv. 1) – Quốc Vinh.

1. Thật vinh phúc cho người chính trực, chẳng bước theo đường lối gian tà. Lòng khinh ghét phường kiêu ngạo gian dối, chỉ suy gẫm Lời Thiên Chúa truyền ban.

ÐK. Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống. Tiếp tục đọc