Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành người ban.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương.

1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi và đừng quên bao ân huệ của Người. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa là đấng từ bi và nhân hậu.

1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa đi, và đừng quên bao ân huệ của Người. Tiếp tục đọc

Hồn ơi! Hãy ca tụng 1 (Tv. 102) – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Hồn tôi ơi hãy ca tụng Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy tán dương danh Ngài. Hồn tôi ơi hãy ca tụng Thiên Chúa, chớ khi nào lãng quên công ơn Ngài.

1. Ngài chữa mọi tật nguyền, và tha thứ tội lỗi. Ban ơn phúc cho đời người, và đổi mới tuổi xuân ngươi như phượng hoàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng danh Ngài. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa, đừng lãng quên bao ơn lành Ngài ban.

ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu.

1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa đi, và đừng quên bao ân huệ của Người. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay *- Trương Thế Bạch.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.

1. Chúc tụng Chúa hồn tôi ngợi khen danh Chúa, cả xác hồn hãy chúc tụng danh Ngài. Linh hồn tôi hãy ngợi khen Thiên Chúa, hãy chúc tụng và chớ đừng quên lãng ân huệ Chúa ban cho.
Tiếp tục đọc

Đấng nhân hậu (Tv. 102) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Chớ khá quên muôn ân huệ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.

1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể thân tôi hãy chúc tụng danh Ngài. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi, và đừng quên lãng những công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Từ Duyên.

ĐK. Chúa vẫn một lòng từ bi và nhân hậu.

1 Ngài đã thứ tha cho ngươi ngàn muôn lỗi tội. Ngài thương chữa lành này bao bệnh tật nơi ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi tận dưới đáy mồ sâu. Bao bọc chở che ngươi bằng tình nghĩa mặn mà.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Supon Music.
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành Người ban.

ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Tiếp tục đọc

Tình Chúa yêu thương (Tv. 102) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Yêu thương tình Chúa yêu thương từ ngàn xưa. Yêu thương tình Chúa yêu thương đến muôn đời.

1 Hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa, toàn thân tôi hãy vang lời ca. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, chớ lãng quên ơn huệ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa là Đấng từ bi (Tv. Tv. 102) *- Vũ Đình Ân

Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

1 Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi toàn thân tôi chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi chớ quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

1 Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa. Này toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên (i) mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Đấng từ bi nhân hậu (1) (Tv. 102) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Hoàng Phương.
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Toàn thân tôi hỡi hãy mau chúc tụng Thánh Danh. Này hồn tôi hỡi hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Những ơn cao vời đừng quên Ngài ban trong đời.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Lòng Ngài nhân ái vạn vật còn mãi không phai.
Tiếp tục đọc

Hỡi hồn tôi ơi (Tv. 102) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

1. Hỡi hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể thân tôi hãy chúc tụng thánh danh Người. Hỡi hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa, và đừng bao giờ quên những ân tình của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và rất giàu lòng thương xót.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời. Toàn thể thân tôi hãy chúc khen danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy tán tụng Chúa đi, và chớ bao giờ lãng quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa hay xót thương (Tv. 102) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương, và hay xót thương.

1. Này hồn tôi ơi! Vang lên lời ngợi khen Chúa, toàn thể thân tôi hãy chúc tụng danh Người. Hỡi khắp thọ sinh hãy mau ngợi mừng Chúa đi, và đừng quên những ân huệ Người khấng ban.
Tiếp tục đọc

Thánh Tâm Chúa – Năm A (Tv. 102) *- Hồng Ngự.

Đáp. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người.

1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn cả thân tôi, chúc tụng Thánh Danh Người! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, và chớ khá quên mọi ân tình Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Hồng Ngự.

Đáp. Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.

1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn cả thân tôi, chúc tụng Thánh Danh Người! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, và chớ khá quên mọi ân tình Người.
Tiếp tục đọc