Xin thương cứu độ (Tv. 105) – Thiên Duyên.

Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngài thương cứu độ. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin thương cứu độ chúng con.

1. Xin quy tụ chúng con từ muôn dân nước, để chúng con xưng tụng và hiên ngang tán dương Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhật Lễ Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 105) *- Hải Triều.

ĐK. Vạn lạy Thiên Chúa, chúng con xin Ngài thương cứu độ. Từ muôn dân nước Chúa thương quy tụ về bên Chúa.

1. Để chúng con cảm tạ Thánh Danh và hiên ngang tán dương Ngài.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 4 Thường niên (Tv. 105) *– Trần Minh.

ĐK: Từ khắp muôn dân Chúa gọi chúng con về, hòa lời nguyện xin Ngài ban ơn cứu độ. Thành tín dâng lên trọn niềm tin kính. Nguyện tán dương Ngài mọi ngày suốt đời con

1. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời của Chúa, cho lòng trí chúng con nên trong sáng tựa ánh trăng rằm Tiếp tục đọc