Nhập Lễ 7 Thường Niên (Tv. 12) *- Hải Triều.

ĐK. Con tin cậy vào tình thương Chúa, ôi lạy Chúa (Lạy Chúa) được Chúa cứu độ lòng con sẽ vui mừng. Xin dâng Ngài một bài ca mới, chúc tụng Chúa (Lạy Chúa) vì muôn phúc lộc Ngài ban xuống chan hòa.
Tiếp tục đọc

Con tin cậy (Tv. 12) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa. Lòng con luôn vui mừng được Ngài thương cứu độ.

1. Con hát ngàn bài ca dâng tiến Ngài, lạy Chúa, vì muôn phúc lộc Ngài ban.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 7 Thường Niên (Tv. 12) *– Trần Minh.

ĐK: Lòng con hân hoan khi con tin tưởng rằng: Ngài là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ con. Miệng con ca vang khi con nhận biết, Ngài sẽ ban đầy tràn phúc lộc cho con

1. Xin giúp con hằng để tâm suy nghĩ nhận biết điều cao thượng thiêng liêng để nói và làm những điều đẹp ý Chúa Tiếp tục đọc