Ngước mắt tôi nhìn (Tv. 120) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Ngước mắt tôi nhìn lên phía núi. Nhủ thầm rằng: Ai sẽ cứu tôi? Sức cứu tôi ở nơi Chúa. Đấng đã tạo thành đất trời.

1. Ngước mắt trông về phía núi đồi, từ đâu ai sẽ cứu tôi? Sức cứu tôi đến bởi Thiên Chúa, Đấng Chí Tôn tạo tác đất trời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ơn phù trợ (Tv. 120) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Giao Thừa. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dự nên cả đất với trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất với trời.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ – Lễ Giao Thừa (Tv. 120) – Viết Chung.

ĐK. Ơn phù trợ chúng tôi là Đức Chúa, Đấng tác thành, tác thành trời đất muôn loài.

1. Xin Chúa luôn giữ gìn, đừng để tôi lỡ chân trật bước. Đấng quan phòng là Is-ra-el, lỡ nào chợp mắt ngủ quên.
Tiếp tục đọc

Thánh Lễ Giao Thừa (Tv. 120) – Thái Nguyên.

ĐK. Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời Đấng rất cao vời, đời tôi ở trong tay Ngài từ nay không còn sợ chi.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên trên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nao? Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa Đấng tạo thành đất trời. Tiếp tục đọc

Ơn Phù Trợ 1 (Tv. 120) – Mi Trầm.

Lễ Giao Thừa. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa. Ngài là Đấng dựng nên, dựng nên đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi. Ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao. Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa, là Đấng dựng nên đất với trời.
Tiếp tục đọc

Ở Nơi Danh Chúa (Tv. 120) – Vũ Đình Ân.

Lễ Giao Thừa.
*
ĐK. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.

1. Tôi ngước nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ đến từ nơi nao? Ơn phù hộ đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Nơi danh Chúa (Tv. 120) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 29C Thường Niên.
*
ĐK. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.

1. Tôi ngước nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ đến từ nơi nao, ơn phù hộ đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ (Tv. 120) – Bùi Ninh.

Thể hiện: Gia Hiếu (Tải về)
Imprimatur – Bùi Chu: 04.11.2009
Thánh Vịnh – Đáp Ca (Lễ Giao Thừa, Chúa Nhật 29C Thường Niên)
*
1. Ngước mắt nhìn trời tôi nhìn rặng núi đồi. Ơn thiêng phù trợ không hay từ đâu tới. Ơn thiêng phù trợ đến nơi từ Thiên Chúa. Là Đấng tạo thành trời đất với muôn vật.

ĐK. Ơn phù trợ tôi ở nơi danh Thiên Chúa. Người đã tạo thành trời đất và muôn vật. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nào? Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa, Đấng tạo thành đất trời.

ĐK. Ơn phù trợ tôi, ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời. Đời tôi ở trong tay Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Ơn phù hộ tôi, ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời. Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ (Tv. 120) *- Từ Duyên.

ĐK. Này ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Thiên Chúa. Và Ngài là Đấng Tác Thành đất trời bao la.

1 Chúa vẫn yêu thương chăm sóc bạn, tình Ngài ngời sáng yêu thương và Chúa mở lối soi đường dẫn bạn đi. Chúa vẫn yêu thương nâng đỡ bạn, và Ngài chẳng để bạn trượt chân vấp té vì Ngài chẳng ngủ quên.
Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa ơn phù trợ tôi ở nơi danh Người, là Đấng tác thành đất trời biển khơi.

1, Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao. Ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù trợ tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành đất trời biển khơi.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ con (Tv. 120) *- Tường Ân.

Lễ Giao Thừa.
*
ĐK. Ơn phù trợ chúng con đến từ nơi Thiên Chúa, là Đấng dựng nên, Đấng dựng nên đất trời.

1, Con ngước nhìn rặng núi và nhủ thầm, ơn phù trợ chúng con đến từ nơi nao? Ơn phù trợ chúng con đến từ Thiên Chúa, là Đấng dựng nên đất trời.
Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ơn phù hộ tôi, ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời. Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) – Thanh Nhàn.

Ơn phù trợ chúng ta nơi danh Chúa nhân từ, là Chúa cả cao sang, Đấng tạo dựng nên cả đất trời.

1. Con ngước mắt nhìn lên nhìn lên rặng núi cao, ơn phù trợ của con đến từ (là từ) nơi nao? Đến từ nơi Đức Chúa nhân từ và rất dịu hiền, là Đấng đã dựng nên muôn loài trên khắp vũ hoàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa, Đấng dựng nên cả đất trời.

Đáp. Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa, Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Thánh Lễ Giao Thừa (Tv. 120) *- Hồng Ngự.

Đáp. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ cho tôi đến tự nơi nào? Ơn phù trợ cho tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) – Xuân Thảo.

ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ (là từ) Đức Chúa (từ Đức Chúa) là Đấng dựng nên (dựng nên) cả đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc