Nếu Chúa không bang trợ (Tv. 123) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Nếu không có Chúa bang trợ ta, nào Ích-diên hãy hô lớn: Nếu không có Chúa bang trợ ta, khi quân thù xông tới, chúng nuốt tươi mạng ta trong nỗi oán căm hận thù.

1. Sóng nước xô lấp thân ta, thác chảy băng qua mình. Băng qua hồn ta bao ngọn triều dâng, dâng ngất cao.
Tiếp tục đọc

Nếu Chúa không hiện diện 2 (Tv. 123) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Nếu Chúa không hiện diện bên ta, Ít-ra-en nào mau nói: Nếu Chúa không hiện diện bên ta, khi muôn quân thù xông tới, chúng nuốt tươi mạng ta, trong lửa sôi căm hờn.

1. Sóng nước phủ che ta ngọn thác băng qua mình. Dòng nước cứ chảy miên man lấp sóng trên hồn ta.
Tiếp tục đọc

Nếu Chúa không hiện diện 1 (Tv. 123) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Nếu Chúa không hiện diện cùng ta. Nếu Chúa không hiện diện cùng ta. Khi quân thù xung kích tới, nuốt tươi ta vì nỗi hận thù, ngút cao tựa ngọn lửa thiêu.

1. Chúng ta bị nước dập vùi, ngọn thác tuôn trào dâng ngập đầu. Nước cuồn cuộn lấp xô, chảy xiết trên hồn ta.
Tiếp tục đọc

Nếu Chúa (Tv. 123) *- Bùi Ninh.

Lễ Các Thánh Anh Hài (28.12) + Lễ Các Thánh Tử Đạo + Khi bị bách hại. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Nếu Chúa chẳng bênh ta và khi thiên hạ nhằm ta xông tới. Thì nào họ có tha nuốt sống ta rồi xả nguôi cơn giận.

ĐK. Hồn con như cánh chim non năm tháng mỏi mòn. Giờ đây con thoát cạm bẫy lưới người bủa vây.
Tiếp tục đọc

Thoát khỏi lưới dò (Tv. 123) *- Đinh Công Huỳnh.

Lễ Các Thánh Anh Hài (28.12). (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hồn chúng con như chim non, thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim.

1. Nếu Chúa không che chở chúng con khi thiên hạ cùng chúng con gây hấn. Bầy giờ người ta đã nuốt sống con rồi khi họ bừng bừng giận dữ chúng con.
Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo (Tv. 123)- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Này hồn con tựa như chim non thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim.

1. Nếu như Chúa không phù giúp con. Nếu như Ngài không chở che con. Thì ngay lúc thiên hạ cùng con gây hấn, lửa giận bùng lên, họ tìm con định nuốt sống con.
Tiếp tục đọc

Các Thánh Anh Hài 28.12 (Tv. 123) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Hồn ta tựa như cánh chim thoát khỏi lưới người gài bẫy.

1. Nếu Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, lúc đùng đùng giận ta như vậy, là chắc họ nuốt sống ta rồi. Tiếp tục đọc

Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo. 3 (Tv. 123) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Thể hiện: Thanh Tuyền.
*
ĐK. Này hồn con tựa như chim non thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim.

1. Nếu như Chúa không phù giúp con. Nếu như Ngài không chở che con. Thì ngay lúc thiên hạ cùng con gây hấn, lửa giận bùng lên, họ tìm con định nuốt sống con.
Tiếp tục đọc