Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Công Vinh.
*
1. Từ vực sâu con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa. Xin Ngài hãy nghe tiếng con, dám xin Chúa hãy để tai, hầu thương nghe tiếng con van nài.

ĐK: Vì Chúa một niềm từ ái khoan hồng và hay thương đoái ơn cứu độ hằng ban chứa chan. Tiếp tục đọc

Chúa luôn từ ái (Tv. 129) – Vũ Đình Ân.

Đáp Ca – Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, muôn lạy Chúa xin nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng nghe để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa luôn từ ái (Tv. 129) – Viết Chung.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa luôn từ ái hằng rộng rãi thi ân. Chúa luôn từ ái hằng rộng rãi thi ân.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài. Muôn lạy Chúa xin Chúa lắng tai. Lời con đây chân thành thống hối. Chúa ơi Chúa ơi thương đoái đến tiếng con van nài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Xuân Minh.

ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực sâu lạy Chúa con kêu lên Ngài, lạy Chúa xin nghe tiếng con cầu. Dám xin Chúa hãy lắng tai hầu nghe tiếng con van nài, lạy Chúa, lạy Chúa.
Tiếp tục đọc

Bởi vì Chúa 1 (Tv. 129) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Bởi vì Chúa từ ái một niềm. Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

1. Từ vực sâu con kêu lên Ngài. Muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Bởi vì Chúa (Tv. 129) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài ôi lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Con dám xin Ngài lắng tai và để ý, đoái nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Bởi vì Chúa xót thương (Tv. 129) – Tường Ân.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
*
ĐK. Bởi vì Chúa khoan hồng đầy lòng xót thương, và Thiên Chúa nhân từ giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa Chúa ơi, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời con kêu van. Dám xin Ngài hãy lắng tai, để Ngài nghe thấu đây tiếng con kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay & Chúa Nhật 10B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)

Thể hiện: Bảo Yến (Tải về)

ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi. Và Chúa rất giàu là ơn cứu độ.

1. Từ vực sâu lạy Chúa Chúa ơi! Tôi kêu cầu lên Chúa. Xin nghe tiếng tôi kêu cầu. Nguyện xin Chúa hãy lắng tai nghe tiếng tôi van nài. Ơi Ngài nghe thấu chăng.

2. Tội của tôi mà Chúa nhớ luôn. Ai đâu chịu thấu. Tội đời chất cao muôn trùng. Nhưng có Chúa lượng thứ bao dung. Để cho thiên hạ tôn thờ và kính trọng. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai, để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Giàu Ơn Cứu Độ (Tv. 129) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Từ vực thẳm con kêu lên tòa cao sang. Lòng ái tuất của Ngài muôn ngàn năm vinh sáng. Cúi xin Chúa thương lắng nghe, tiếng con thiết tha van nài. Lòng con hằng khao khát trông đợi Chúa thôi.

ĐK. Bởi vì Chúa từ bi vẫn luôn rộng lượng. Người hằng ban tràn lan nguồn cứu rỗi xuống khắp toàn dân.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Hồng Ngự.

ĐK. Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chứa chan.

1. Từ vực sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa, lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu. Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Thiên Lý.

ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Nơi sâu thẳm con thầm kêu lên Chúa, vạn lạy Chúa, Ngài ơi nghe tiếng của con. Dám xin Ngài rủ thương lắng tai và luôn nghe thấu tiếng con van nài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin nghe lắng nghe. Xin lắng tai thẩm nhận bao lời con tha thiết nguyện cầu.

ĐK. Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chứa chan.
Tiếp tục đọc

Chờ đợi Chúa (Tv. 129) – Bùi Ninh.

Lễ Cầu Hồn. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Từ nơi sâu tối ngước trông lên ngai toà cao. Lòng tin nơi Chúa vốn luôn thương con dường bao. Nguyện xin Thiên Chúa lắng nghe lời con kêu khấn. Chúa ơi nhận cho lời con thiết tha nguyện cầu.

ĐK. Chờ đợi Chúa ghé mắt xót thương, con chờ đợi nơi Chúa. Và lòng con luôn luôn hy vọng mong đợi nơi Lời Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129) – Hồng Ngự.

ĐK. Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chứa chan.

1. Từ vực sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*

ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và vì Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu cầu Ngài. Từ vực sâu, lạy Chúa, nghe con nguyện khấn. Dám xin Ngài hãy lắng tai nghe, chốn u buồn, tăm tối, đau thương, tiếng con cầu xin, thiết tha van nài. Tiếp tục đọc

Từ vực sâu (Tv. 129) *– Vũ Đình Ân.

Lễ Cầu Hồn.
*
ĐK. Từ vực sâu con kêu lên Chúa. Nguyện xin Chúa lắng nghe lời con. Từng giây phút con mỏi mòn. Này hồn con luôn trông lên Chúa, tựa người lính ngóng trông rạng đông, con trông mong cầu Chúa cứu độ.

1. Ai đứng vững nếu Chúa chấp tội. Ai thảnh thơi nếu Chúa chấp tội. Chúa khoan hồng rộng lượng thứ tha, để muôn dân dâng lời tụng ca.
Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 129-B * – Thanh Lâm.

Lễ Cầu Hồn.
*
ĐK. Từ vực sâu, ôi lạy Chúa! Con kêu lên cùng Ngài.

1. Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu cầu Ngài. Từ vực sâu, lạy Chúa, nghe con nguyện khấn. Dám xin Ngài lắng tai nghe, chốn u buồn, tăm tối, đau thương, tiếng con cầu xin, thiết tha van nài.

2. Ngài chẳng quên, mà chấp bao nhiêu tội tình. Thì nào ai còn đứng vững yên được mãi. Chúa nhân từ tha thứ, bao dung, vẫn một lòng thương xót khoan nhân, khiến cho thần dân kính yêu tôn thờ. Tiếp tục đọc