Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lòng con không dám tự hào, mắt này nguyện chẳng nhắm cao. Đường danh vọng con không đặt bước, việc phi thường nào dám mưu cầu.

ĐK. Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! Đường cao vọng chân con chẳng bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con, con giữ trước sau, an hoà thinh lặng giữ sao an bình.

ĐK: Lạy Chúa Xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.

1. Lòng con chẳng dám tự cao. Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Tiếp tục đọc

Lễ chung các Thánh Nam Nữ (Tv. 130) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài gìn giữ linh hồn của con trong bình an của Ngài.

1. Lòng con không hề tự đắc, mắt con không liếc nhìn cao. Chẳng ham danh vọng phù phiếm, chẳng mong điều quá sức của con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài gìn giữ linh hồn của con trong bình an của Ngài.

1. Lòng con không hề tự đắc, mắt con không liếc nhìn cao. Chẳng ham danh vọng phù phiếm, chẳng mong điều quá sức của con.
Tiếp tục đọc

Xin gìn giữ linh hồn con (Tv. 130) *- Tường Ân.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Chúa xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Chúa, trong bình an của Ngài.

1. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con không dám tự hào. Chẳng nghĩ lo điều lớn lao, và không ước mơ xa nào.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 130) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài gìn giữ linh hồn của con trong bình an của Ngài.

1. Lòng con không hề tự đắc, mắt con không liếc nhìn cao. Chẳng ham danh vọng phù phiếm, chẳng mong điều quá sức của con.
Tiếp tục đọc

Lòng con đâu dám (Tv. 130) *– Bùi Ninh.

Thánh vịnh – Đáp ca (Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A – Thánh Têrêsa Hài Đồng 1/10)
Thể hiện: Thanh Hoài (Tải về)
*
1. Lòng con đâu dám tự cao, mắt con đâu dám tự hào. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.

ĐK. Lạy Chúa xin giữ linh hồn con, ở trong bình an của Chúa. Lạy Chúa xin giữ linh hồn con, ở trong bình an của Ngài. Tiếp tục đọc

Không mơ việc lớn lao (Tv. 130) *– Vũ Đình Ân.

Lòng con không dám tự cao, trí con không dám tự hào, con không mơ việc lớn lao. Việc tầm thường xin Chúa gửi trao.

1. Danh lợi con không mơ tới. Việc quá tầm tay con với. Theo Chúa con sống thật thà, vinh hoa xin hãy lánh xa. Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Nữ Martha 29.07 (Tv. 130) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài gìn giữ linh hồn của con trong bình an của Ngài.

1. Lòng con không hề tự đắc, mắt con không liếc nhìn cao. Chẳng ham danh vọng phù phiếm, chẳng mong điều quá sức của con.
Tiếp tục đọc

Nghe con khẩn cầu (Tv. 130) – Thế Thông.

ĐK. Vực sâu, lạy Chúa nghe con khẩn cầu. Vực sâu khổ sầu bao nỗi thương đau. Xin thương hãy lắng tai. Xin nghe con khấn nài. Hồn con khát khao, đợi chờ hồng phúc trời cao.

1.Ôi lạy Chúa nếu Ngài chấp tội, nào ai đứng vững được đâu. Nhưng lòng Chúa khoan hồng từ bi, để cho thiên hạ tụng ca. Tiếp tục đọc