Lời tụng ca (Tv. 146) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Lời tụng ca êm ái thay, diệu huyền thay vui sướng thay, đẹp trong tâm tình yêu mến. Tựa trầm hương nghi ngút bay, tựa ngàn hoa xinh thắm thay, đoàn con dâng Chúa nhân hiền.

1. Chúa đếm sao trời và gọi tên từng ngôi, quyền năng Chúa cao vời và trí sáng Người khôn sánh.
Tiếp tục đọc

Ôi Giê-ru-sa-lem (Tv. 146) *- Tường Ân.

ĐK. Ôi Giê-ru-sa-lem mau ngợi mừng Thiên Chúa. Ôi Giê-ru-sa-lem nào hãy ca khen danh Ngài.

1. Này hỡi đô thành Gia-liêm cùng hát lên ngợi khen Chúa, này Si-on hãy ca mừng ca mừng Thiên Chúa của ngươi. Ngài đã làm chắc then cổng thành ngươi, và ban hồng phúc xuống cho muôn người. Cho con cái trong thành đượm thắm niềm vui.
Tiếp tục đọc

Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146) *- Tường Ân.

ĐK. Hãy chúc tụng Thiên Chúa là Đấng chữa lành những người dập nát tâm can, bao người đau khổ lầm than.

1 Hãy ngợi khen Chúa vì Chúa rất hảo tâm, tình Người bao la cân xứng muôn lời ngợi ca. Người đã dựng xây thánh đền Gia-liêm muôn đời, và con Is-ra-el chung lời hợp mừng nơi nơi.
Tiếp tục đọc

* Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146) – Thái Nguyên.

Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007
Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
ĐK: Hãy chúc tụng Chúa Đấng cứu ngươi khỏi mọi đau thương. Hãy chúc tụng Người Đấng ủi an những ai lầm than.

Hãy ngợi khen Chúa Đấng thật cao sáng, hãy chúc tụng Người lòng nhân ái thay. Chúa xây dựng lại Giê-ru-sa-lem tập họp con cái Is-rael. Tiếp tục đọc

* Hãy chúc tụng (Tv. 146) – Bùi Ninh.

Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009
Thánh Vịnh – Đáp Ca (Chúa Nhật 5B Thường Niên)

Thể hiện: Gia Hiếu
*
1. Hãy chúc tụng ca hát mừng Thiên Chúa. Kính Thánh Danh thật êm ái ngọt ngào. Chúa tác tạo thương tái thiết thành đô. Người ra tay quy tụ bao lưu đồ.

ĐK. Hãy chúc tụng, hãy chúc tụng Chúa đi. Bởi vì Người nhân ái hay ủi an thương xót ai lầm than cứu chữa lòng nát tan. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 146 – Kim Long.

Thể hiện: Duy Hạnh
Chúa Nhật 5B Thường Niên
*
Đáp. Nào tụng ca Chúa đi, Đấng chữa trị bao cõi lòng nát tan.

1. Ca tụng Chúa đi, thú vị dường bao được hát kính Danh Ngài. Thỏa tình biết mấy được ngợi khen Chúa, Ngài là Đấng xây dựng lại Gia-liêm, qui tụ Ít-ra-en tản lạc khắp nơi về. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 146 – Mai Tam.

Thánh Vịnh – Đáp Ca /Chúa Nhật 5B Thường Niên
*
ĐK. Hãy ca ngợi Chúa đi! Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ.

1. Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào. Được tán tụng Người, thỏa tình biết mấy! Chúa là Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, quy tụ dâng Ít-ra-en tản lạc về. Tiếp tục đọc