Gia-liêm hỡi! Hãy ca tụng Chúa (Tv. 147) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Gia-liêm hỡi! Hãy ca tụng Thiên Chúa. Si-on nào tán dương danh Ngài.

1. Người dủ thương củng cố cửa thành ngươi, con cháu ngươi Người ban ân phúc dư đầy. Đồng ruộng ngươi mầu mỡ chảy tràn lan, non nước ngươi Người luôn canh giữ an toàn.
Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Thánh Chúa A (Tv. 147) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa Trời.

1. Cùng tôn vinh Chúa, nào hỡi Giê-ru-sa-lem. Ca ngợi Thiên Chúa của ngươi nào Si-on hỡi. Then cửa nhà ngươi Chúa củng cố vững bền. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân. Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Thánh Chúa A (Tv. 147) – Huy Hoàng.

ĐK: Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa Trời.

1. Cùng tôn vinh Chúa, nào hỡi Giê-ru-sa-lem. Ca ngợi Thiên Chúa của ngươi nào Si-on hỡi. Then cửa nhà ngươi Chúa củng cố vững bền. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Sau Giáng Sinh (Tv. 147) – Hồng Ngự.

ĐK. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta.

1 Giê-ru-sa-lem, nào tôn vinh Chúa! Này Si-on hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! Cây then cửa nhà ngươi, Chúa cài cho thêm chắc, con cái ngươi trong thành, Người giáng phúc thi ân.
Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 147) *- Kim Long.

1. Hãy ca mừng Thượng Đế, này Gia-liêm hỡi. Ca ngợi Chúa ngươi thờ, nào hỡi Xi-on. Chúa làm thêm cho vững then cửa nhà ngươi, bao con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

ĐK. Này Gia-liêm hỡi hãy ca mừng Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B (Tv. 147) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Này đây con lấy gì dâng Chúa, mà đền đáp những ơn lành cao cả trong đời. Con sẽ nhận chén nhận chén cứu độ, và con sẽ khẩn cầu, khẩn cầu danh Chúa.

ĐK. Con sẽ nhận chén cứu độ và con khấn cầu Danh Chúa từ nhân. Tiếp tục đọc

Chúc tụng và tôn vinh (Tv. 99 & Tv. 147) *- Hoàng Đan.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 28.06.2021)
*
ĐK. Nào hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Nào hãy hát lên bài ca tôn vinh Danh Ngài. Hãy đến suy tôn Đấng Thánh uy linh. Chúa Tể muôn loài toàn năng, quyền uy Chí Thánh. Vào trước Thánh nhan, đàn lên khúc nhạc rộn rã. Hòa tiếng ca vui ngợi ca tôn vinh Vua trời. Hãy xướng ca lên khúc hát cảm tạ bởi Chúa nhân từ, tình thương Ngài luôn chứa chan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2 Giáng Sinh (Tv. 147) – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 2 Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Ngôi Lời đã xuống làm người, và đã cư ngụ giữa chúng ta.

1. Này hỡi Gia-liêm, hãy ca ngợi Thiên Chúa. Này hỡi Si-on, lên tiếng tụng ca Ngài. Vì Ngài giữ chặt các then cửa nhà ngươi. Và luôn chúc phúc con cái ngươi trong thành.
Tiếp tục đọc

Ngôi Lời của Chúa (Tv. 147) – Mi Giáng.

Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh
Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
ĐK: Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và đã cư ngụ giữa chúng ta.

1. Giê-ru-sa-lem hỡi nào tôn vinh Chúa. Này Si-on hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi. Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho -thêm chắc. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân. Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Thánh (Tv. 147) – Hoàng Viết Hùng.

ĐÁP CA.
*
Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen Thiên Chúa.
1.
Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen, ngợi khen Thiên Chúa của ngươi. Hỡi Si-on, Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cháu ngươi trong thành nội.
2.
Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người rắc sương đông như tro bụi tuyết.

Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa/A (Tv. 147) – Trương Thế Bạch.

ĐK.
Giê-ru-sa-lem hỡi hãy ngợi khen Chúa Trời.
1.
Giê-ru-sa-lem hỡi hãy ngợi khen, hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi. Hỡi Si-on vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, và Người chúc lành cho con cái ngươi trong thành nội.
2.
Người đã sai lời người xuống cõi trần ai và lời người lanh chai chạy ráo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu và gieo rắc sương đông như tro bụi trắng.

Tiếp tục đọc