Hát lên mừng Chúa (Tv. 148) *- Thế Thông.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc 18.08.2018)
*
1. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Cùng hát khen Ngài này kẻ hiếu trung. Hỡi Is-ra-el nào hãy vui mừng. Chính Chúa của ngươi làm Vua hiển trị.

ĐK. Hát lên mừng Chúa một Bài Ca Mới. Con cái Si-on hãy ngợi khen Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca hát lên (Tv. 148) *– Nguyên Kha.

Nhập Lễ.
*
1. Nào ca hát lên mừng Chúa Trời! Cùng Thần Thánh ca mừng Thiên Chúa! Nào sông núi, mây trời chín tầng… Hát lên! Muôn nước sống trên địa cầu!

ĐK. Ca hát lên! Chúc khen cảm tạ Thiên Chúa! Ca hát lên! Cùng hát vang bài ca mơi! Con sướng vui, hát lên tôn thờ Ba Ngôi! Mong ước sao toàn thế giới tôn vinh Chúa Trời!
Tiếp tục đọc

Ngợi khen Chúa (Tv. 148) – Nguyên Kha.

Thể hiện: Lệ Hằng (Tải về)

1. Ngợi khen, ngợi khen Chúa hỡi muôn Sứ Thần! Vầng ô với tinh tú thanh không chín tầng! Ngợi khen, ngợi khen Chúa vô cùng vĩ đại! Hát lên hỡi muôn dân trên trần!

ĐK. Hãy hát khúc ca tán dương Ngài! Hãy hát vang lên trần hoàn ơi! Tiếp tục đọc

Bài ca vũ trụ (Tv. 148) *- Thành Tâm.

ĐK. Hát khen danh Người chiều mưa gió hay ngày đẹp tươi. Hát mừng danh Chúa khúc ca vui hay cung nhạc sầu. Hát khen danh Người dàn muôn phím tấu cung vang lừng. Mừng danh Chúa Trời trần gian hỡi hát khen Người đi.

1. Hỡi địa cầu bể dâu nào lên tiếng ca ngọi khen Thiên Chúa. Hỡi vũ trụ nguy nga. Ðàn ca lên chúc tụng danh Người. Tiếp tục đọc