Hãy ca khen Chúa (Tv. 150) – Kim Long.

1. Hãy ca khen Chúa trong thánh cung diệu huyền.
Hãy ca khen Ngài trên ngai báu quyền uy.
Hãy ca khen Chúa quyền phép khôn lường.
Hãy ca khen Ngài vì uy danh Ngài cao sáng. Tiếp tục đọc