Chiêm ngưỡng Thánh Nhan (Tv. 16) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 32C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa khi thức giấc con được thoả tình chiêm ngưỡng thánh nhan.

1. Xin nghe con giải bày lời con than xin Ngài để ý. Xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin lắng tai (Tv. 16) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 32C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Lạy Chúa xin nghe con giãi bày lẽ phải, và xin Ngài để ý lời con van nài. Chúa ơi xin lắng tai nghe tiếng con cầu, thốt ra từ miệng lưỡi không hề điêu ngoa.

ĐK. Khi con vừa thức dậy tâm hồn vui sướng ngất ngây. Chính mắt con được thấy no đầy dung nhan thánh Ngài.
Tiếp tục đọc

No thoả tình Chúa (Tv. 16) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 32C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa.

1. Lạy Ngài xin nghe điều chính nghĩa của con, lạy Ngài thương nghe con kêu cứu, van xin. Vì con tìm đến nương nhờ Ngài, vì con chỉ biết tin vào Ngài. Vạn lạy Thiên Chúa, Ngài chính là Đấng con tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Ngài.

1. Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý tới lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân thành.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, khi vừa thức giấc, con thoả tình chiêm ngưỡng thiên nhan.

1. Xin nghe con giãi bày chính nghĩa, lời con than vãn xin Ngài lưu tâm. Xin lắng nghe tiếng con nguyện cầu, được thốt ra từ miệng lưỡi chân thành. Tiếp tục đọc

Khi con thức giấc (Tv. 16) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 32C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Chúa! Lắng nghe lời con, những lời chính nghĩa của con. Lạy Chúa! Xin Ngài để ý lời con kêu cầu chân thành.

2. Lạy Chúa! Dấu chân của con bước theo chân lý của Ngài. Bởi thế con chẳng xiêu té lời con Chúa đã khứng nhận.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1 Chúa ơi xin thương nghe điều chính trực, hãy lắng nghe lời con cái nài van. Lạy Chúa! Đây tiếng con hằng tha thiết, với tấm chân tình nguyện xin.

ĐK. Lạy Chúa! Khi thức giấc tâm con thỏa thuê, nhìn chân dung Chúa bao uy hùng, Ngài từ nhân xót thương con cùng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa.

1. Lạy Chúa xin nghe điều chính nghĩa của con. Xin để ý đến lời của con thầm kêu cứu. Xin lắng tai nghe tiếng con thốt ra từ cặp môi, từ cặp môi chân thành. Tiếp tục đọc

Chiêm ngắm Thánh Nhan (Tv. 16) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Con hân hoan tiến vào, vào nhà Chúa cất tiếng ca mừng, mừng Chúa từ nhân. Ánh sáng chân lý Ngài soi đường đi dẫn đưa con về nửo chính đường ngay.

1. Xin cho con, nhờ sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy nhan Ngài. Xin cho con khi thức giấc con no thỏa chiêm ngắm thánh nhan.
Tiếp tục đọc

Xin giữ gìn con (Tv. 16) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, con kêu lên Ngài, xin hãy ghé tai lắng nghe tiếng con van nài, Chúa ơi! Xin đoái thương nhậm lời.

1. Xin giữ gìn con, như là con ngươi mắt Chúa, xin chở che con trong bóng cảnh tay của Ngài. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 15 Thường Niên (Tv. 16) *- Hải Triều.

ĐK. Phần con đây nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được trông thấy mặt Chúa, khi thức giấc thỏa tình chiêm ngưỡng Nhan Ngài.

TK. Con kêu van lên cùng Chúa, ôi lạy Thiên Chúa. Xin thương nghe con Chúa ơi, xin đáp lại. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 29 Thường Niên (Tv. 16) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, con tha thiết van nài, xin ngài chở che và giữ gì chúng con. Dưới bóng Ngài con thành tâm cầu khấn, xin Ngài lắng nghe tiếng con kêu cầu.

1. Xin ban cho con một tấm lòng tín trung, cùng tâm hồn quảng đại, để con phụng sự Ngài, bằng lòng nhiệt thành và niềm tin cậy mến.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Lạy Chúa, xin minh xét cho con, đoái nghe lời con ai oán van nài. Miệng con không hề gian dối, mong được Ngài soi thấu, lạy Thiên Chúa công bình.

Đáp. Lạy Chúa, khi vừa thức giấc, con thỏa tình chiêm ngắm Nhan Ngài.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 15 Thường Niên (Tv. 16) *- Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Lạy Chúa trên đường đời tăm tối nguy nan, con có Chúa là ngọn đèn soi sáng. Cho con biết sống công minh chính trực, để được Chúa Trời cho diện kiến thánh nhan.

1. Xin Chúa thương dắt đưa người lạc bước lầm đường, tỉnh cơn mê trở về nẻo chính đường ngay. Sống trọn vẹn danh xưng Ki-tô hữu, thắp niềm tin yêu giữa chốn gian trần.
Tiếp tục đọc

– Thánh Vịnh 16 – Thánh Vịnh Đáp Ca.

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, khi vừa thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Ngài, con thỏa tình chiêm ngắm Thiên Nhan.

1. Chúa ơi! Xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu. Xin lắng tai nghe những lời con khấn nguyện từ cặp môi rất chân thành.
Tiếp tục đọc

Nhìn chân dung Chúa (Tv. 16) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 32C Thường Niên.
*
ĐK. Khi con thức dậy Chúa ơi con được no nê được thỏa thuê, chiêm ngắn dung nhan Ngài, được chiêm ngưỡng chân dung Ngài.

1. Lạy Chúa xin hãy nghe lời chính nghĩa của con, lạy Chúa lời con khấn nguyện xin để ý. Xin hãy nghe tiếng con thiết tha van nài tới Chúa, miệng con thốt ra không gì điêu ngoa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) – Thanh Lâm (Song Mộc)

Đáp. Khi con vừa thức dậy, con thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Tôn Nhan Ngài thánh thiện, con ngưỡng trông mãi luôn chẳng ngơi.

1. Xin minh xét cho con, lắng nghe lời nài van khẩn cầu. Miệng con không hề gian dối, van xin Ngài minh xét công bình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) *– Xuân Thảo.

ĐK. Lạy Chúa, khi con thức giấc, con được thỏa tình, thỏa tình chiêm ngưỡng nhan Ngài.

1. Lạy Cha, xin nghe con giải bày lẽ phải, xin Ngài để ý lời con than vãn. Xin Chúa lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) *– Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.

ĐK. Lạy Chúa! Khi thức giấc con no thỏa nhìn chân dung Ngài.

1. Lạy Chúa! Xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cầu, vì con tìm đến nương nhờ Ngài. Xin Ngài lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi rất chân thành. Tiếp tục đọc