Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, sức mạnh của con, Ngài là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con.

ĐK. Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lạy Chúa là sức mạnh đời con, lòng con yêu mến Ngài. Thân lạy Chúa là núi đá chở che, là chiến lũy đời con.

ĐK: Lạy Chúa là sức mạnh đời con, này lòng con hằng luôn yêu mến Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Con yêu mến Ngài vạn lạy Cứu Chúa là sức mạnh con. Ngài là núi đá, thành lũy che chở đời con. Con đến cậy nhờ, vì Chúa Đấng Cứu Độ quyền năng. Đời đời Chúa là Thiên Chúa, là Cứu Tinh. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là dũng lực của con. Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Vì Chúa là dũng lực của con, vì Chúa là sức mạnh của con. Xin nguyện từ đây yêu Ngài thành tâm. Ngài là thành lũy che chở đời con. Ngài là núi đá bền vững muôn đời, là Đấng luôn hỗ trợ, nâng đỡ, ủi an. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 8 Thường Niên (Tv. 17) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa thương bênh đỡ phù trì, Người dẫn tôi vào nơi thảnh thơi. Vì yêu thương Chúa giải thoát tôi.

1. Từ chốn cao vời Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông.
Tiếp tục đọc

Chúa là dũng lực (Tv. 17) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa ơi, Chúa là dũng lực của con. Ngài là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Con yêu mến Ngài Chúa ơi, vì chính Chúa là dũng lực con. Là Núi Đá, là chiến lũy, là Đấng đã giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *- Hồng Ngự.

Đáp. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.

1. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh con. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là núi đá con. Con yêu mến Chúa, là thành lũy Chúa bảo vệ con, Ngài là Đấng giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài.

1. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là Đá Tảng, (là) chiến lũy, (là) cứu tinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là dũng lực của con. Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Vì Chúa là dũng lực của con, vì Chúa là sức mạnh của con. Xin nguyện từ đây yêu Ngài thành tâm. Ngài là thành lũy che chở đời con. Ngài là núi đá bền vững muôn đời, là Đấng luôn hỗ trợ, nâng đỡ, ủi an. Tiếp tục đọc

Chúa là dũng lực (Tv. 17) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
Đáp. Chúa chính là dũng lực của tôi, tôi yêu mến và cậy trông Ngài.

1. Chúa chính là chỗ tôi nương mình, là khiên thuẫn hộ phù cho tôi. Tôi xướng ca, ca khen danh Ngài. Tôi sẽ được thoát tay quân thù.
Tiếp tục đọc

Con yêu mến Ngài (Tv. 17) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 31B Thường Niên.
*
Con yêu mến Ngài lạy Chúa là sức mạnh của con.

1. Con yêu mến Ngài lạy Chúa là sức mạnh của con, Chúa là núi đá, là thành lũy là Đấng cứu thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *– Trương Thế Bạch.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.

Thể hiện: Trương Thế Bạch
*
ĐK. Lạy Chúa là dũng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.

1. Lạy Chúa là dũng lực tôi, tôi yêu mến Chúa. Lạy Chúa là đá tảng, chiến lũy, cứu tinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17) *- Hồng Ngự.

Đáp. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.

1. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh con. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là núi đá con. Con yêu mến Chúa, là thành lũy Chúa bảo vệ con, Ngài là Đấng giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa là sức mạnh con (Tv. 17) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ, con yêu mến Ngài, con chúc tụng Ngài là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành trì con ẩn thân, Chúa là Đấng cứu độ, là Đấng giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa là sức mạnh (Tv 17) *– Bùi Ninh.

Thể hiện: Huyền Linh (Tải về)
*
Con yêu mến Ngài là sức mạnh con ôi lạy Thiên Chúa. Ngài là núi đá và là thành lũy đã giải thoát con.
.
ĐK.
Lạy Chúa Ngài là sức mạnh cho con sống trung thành. Vì thế nguyện trọn đời con xin luôn yêu mến Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa là dũng lực (Tv. 17) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Là dũng lực của con, con yêu mến Ngài, con yêu mến Ngài.

1. Con yêu mến Ngài lạy Chúa, Ngài là sức mạnh của con. Ngài là lũy thành và là núi đá, là Đấng đã giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *– Thiên Lý.

Đáp: Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài.

1. Lạy Chúa là dũng lực con, là sức mạnh con, con yêu mến Ngài. Vì Chúa là Đá Tảng con, thành lũy chở che, là Đấng cứu tinh. Như núi đá kiên cường, như nguồn sức thiêng vững mạnh. Chúa là Thiên Chúa của con mến yêu muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *- Huy Hoàng.

ĐK: Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài. 

1. Con yêu mến Ngài vạn lạy Cứu Chúa là sức mạnh con. Ngài là núi đá, thành lũy che chở đời con. Con đến cậy nhờ, vì Chúa Đấng Cứu Độ quyền năng. Đời đời Chúa là Thiên Chúa, là Cứu Tinh. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lạy Chúa! Là sức mạnh đời con, lòng con yêu mến Ngài. Thân lạy Chúa là núi đá chở che, là chiến lũy đời con.

ĐK. Lạy Chúa! Là sức mạnh đời con, này lòng con hằng luôn yêu mến Ngài. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 8 Thường niên (Tv. 17) *– Trần Minh.

ĐK: Vì đã thương con, Chúa bênh đỡ phù trì, những khi con vương vòng tội lụy. Vì đã thương con nên Ngài giải thoát, cứu con ra khỏi chốn tội nhơ

1. Vâng lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Ngài thắp sáng đời con bằng niềm tin yêu hy vọng, xua đẩy xa con những oan trái tội đời Tiếp tục đọc