Chỉ nơi Chúa (Tv. 18b) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6.
*
ĐK. Chỉ nơi Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh. Chỉ nơi Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh.

1. Pháp luật Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Ngài thật là vững chắc, cho người khờ dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Đêm Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 6 (Tv. 18b) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
Tiếp tục đọc

Vọng Phục Sinh – Sau bài đọc 6 (Tv. 18B) – Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

1. Hoàn thiện thay luật pháp của Chúa, bổ sức tâm hồn con. Thánh ý Chúa thật vững bền, cho người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18B) – Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

1. Hoàn thiện thay luật pháp của Chúa, bổ sức tâm hồn con. Thánh ý Chúa thật vững bền, cho người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc