Người đưa tôi đi (Tv. 22) – Mi Trầm.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur, Nha Trang 2012)
Thể hiện: Nhóm Thánh Ca Vy Vy.
*
ĐK. Người đưa tôi đi, đi tới đồng cỏ xanh tươi, này dòng suối mát Chúa dẫn tôi về nghỉ ngơi. Tim tôi reo vui vì Chúa dìu tôi đi trên đường chính nẻo ngay, vui thay chúc khen Danh Người.

1. Qua thung lũng tối Chúa dìu tôi bước tới. Có Chúa cùng đi, tôi không lo ngại gì. Cây trượng sẵn đó Người giữ tôi an lòng. Đời luôn có Chúa, Người bổ sức hồn tôi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Mục tử nhân lành (Tv. 22) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 4A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trên đồng cỏ xinh tươi Người cho tôi nghỉ ngơi. Người đưa tôi tới dòng sông trong lành, và bổ sức cho tôi, tâm hồn của tôi Người lo bồi dưỡng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22) – Thanh Nhàn.

ĐK. Có Chúa chăn nuôi tôi nên đời tôi chẳng thiếu thốn chi. Có Chúa chăn nuôi tôi nên đời tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Này là đồng cỏ xanh Người cho tôi vào nằm nghỉ. Này là dòng suối mát Người cho tôi hưởng thỏa thuê. Thêm sức cho tâm hồn Người lắng lo Người thương bồi dưỡng. Đây hồn tôi an vui và tựa nép dưới cánh tay Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Có Chúa chăn dắt tôi nên tôi không còn thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh tươi Ngài dẫn tôi vào nghỉ ngơi.

ĐK. Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì.
Tiếp tục đọc

Chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Chúa Nhật 4A Phục Sinh.
*
ĐK. Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi. Tôi chẳng thiếu thốn gì.

1 Trên đồng cỏ xanh tươi người cho tôi nằm nghỉ, đưa tới dòng nước mát và bổ sức cho tôi.
Tiếp tục đọc

Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
(Chúa Nhật 4A Mùa Chay) (Chúa Nhật 4A Phục Sinh) (Chúa Nhật 16B Thường Niên)
*
ĐK. Chính Chúa là Đấng chăn nuôi tôi, nên đời tôi không thiếu thốn chi. Vì Người hằng dưỡng nuôi tôi hoài, nên đời tôi không thiếu thốn gì.

1. Người dưỡng nuôi nên đời tôi không thiếu. Trong đồng xanh Chúa thả tôi nghỉ ngơi. Người đưa vào tới dòng suối nước mát. Khi lòng khát Chúa lo bồi bổ cho. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Con được Chúa chăn dắt dưỡng nuôi, đâu nào con thiếu thốn điều chi.

1. Có Chúa chăn dắt tôi, tôi còn thiếu thốn điều chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài thả tôi an bình nghỉ ngơi. Bên suối mát nước ngọt sạch trong, thỏa lòng tôi tháng  ngày đợi mong. Linh hồn tôi, Ngài dưỡng no đầy. Tiếp tục đọc

Người đưa tôi đi (Tv. 22) – Mi Trầm.

Hiệp lễ 4A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Người đưa tôi đi, đi tới đồng cỏ xanh tươi. Này dòng suối mát Chúa dẫn tôi về nghỉ ngơi. Tim tôi reo vui vì Chúa dìu tôi đi trên đường chính nẻo ngay vui thay chúc khen Danh Người.

1. Qua thung lũng tối Chúa dìu con bước tới. Có Chúa cùng đi, tôi không lo ngại gì. Cây trượng sẵn đó Người giữ tôi an lòng. Đời luôn có Chúa, Người bổ sức hồn tôi.
Tiếp tục đọc

Chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca Chúa Nhật 4A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là mục tử chăn dắt tôi. Tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ, Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22) – Hồng Ngự.

ĐK. Này tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.

1. Chúa chăn tôi tôi chẳng thiếu chi. Đồng cỏ xanh, Chúa cho tôi nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong và bổ sức bồi dưỡng hồn tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22) – Hồng Ngự.

Đáp. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa chăn tôi tôi chẳng thiếu chi. Đồng cỏ xanh, Chúa cho tôi nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong và bổ sức bồi dưỡng hồn tôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư. Tới thời gian rất ư lâu dài.

1. Có Chúa chăn dắt tôi, tôi còn thiếu thốn điều chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài thả tôi an bình nghỉ ngơi. Bên suối mát nước ngọt sạch trong, thỏa lòng tôi tháng ngày đợi mong. Linh hồn tôi, Ngài dưỡng no đầy.
Tiếp tục đọc

Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn thiếu gì, tôi còn mà thiếu chi.

1. Chúa là mục tử tôi Người chăn nuôi mãi thôi. Tôi còn thiếu thốn gì tôi nào thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ. Đây dòng nước trong lành Người bổ sức cho tôi,
Tiếp tục đọc

Chính Chúa Chiên (Tv. 22) – Viết Chung.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi. Tôi chẳng thiếu thốn chi. Tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Trên đồng cỏ xanh tươi Ngài đã chăn nuôi tôi. Bên dòng suối mát rượi. Ngài cho tôi nghỉ ngơi. Đấy chính Chúa chiên của tôi Chúa Trời tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nghỉ ngơi. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi Người hướng dẫn tôi và lo bồi bổ tâm hồn tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22) – Xuân Minh.

ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Người dẫn tôi tới suối nước nghỉ ngơi. Người thả tôi trên những đồng cỏ tươi. Người dìu tôi đi, tôi nào có lo gì. Người chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Tiếp tục đọc

Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu chi. Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu gì.

1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ.
Tiếp tục đọc

Tôi chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22) = Mi Giáng.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Chúa là mục tử hằng yêu thương luôn dìu dắt tôi. Đời tôi no ấm luôn đủ đầy chẳng sợ chi. Đồng cỏ xanh tôi nằm nghỉ, Người bổ sức cho tôi từng ngày. Suối nguồn trong xanh thỏa thuê tắm mát vẫy vùng.
Tiếp tục đọc

Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) – Tường Ân.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay.

Thể hiện: Ca đoàn Tâm Biên

ĐK. Chúa là mục tử nhân lành của tôi. Người chăn dắt tôi chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Người chăn nuôi tôi, nên tôi chẳng thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nghỉ ngơi. Đưa tôi về nguồn suối mát, và bổ sức linh hồn tôi. Tiếp tục đọc