Chính Ngài biến đổi đời con (Tv. 26) – Trịnh Vĩnh Thành.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.6.2022)
*
ĐK. Quỳ đây tôn thờ Thiên Chúa, chính Ngài biến đổi đời con, chính Ngài Đấng Cứu độ con từ trong thân phận tội lỗi. Về đây xin Ngài dẫn lối, đưa về nẻo chính đường ngay, đi làm nhân chứng tình yêu, theo Ngài con còn sợ chi.

1. Ngài dẫn dắt con về, qua mọi bóng tối hiểm nguy. Lòng con luôn tự hứa, hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Tiếp tục đọc

Tìm Nhan Thánh Chúa (Tv. 26) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 2 Mùa Chay. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Lạy Chúa Đấng Cứu Độ con. Lòng con quyết tâm kiếm tìm Nhan thánh. Xin Ngài đừng lánh xa ẩn mặt. Cho con nhìn ngắm Tôn nhan Ngài.

1. Xin cho con nhìn thấy Tôn nhan Ngài ơi. Xin cho con chiêm ngưỡng Cung điện của Chúa. Tỏ ánh sáng cho đôi mắt con rạng ngời. Để con tỉnh giấc mê trong đêm trường.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26) – Hồng Ngự.

ĐK. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi đâu sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ cả đời tôi, tôi nào khiếp sợ chi ai. Tiếp tục đọc

Có một điều (Tv. 26) – Lê Cát Bằng.

ĐK. Có một điều tôi khấn xin Chúa, là sống nơi Thánh điện Chúa Trời đến muôn đời. Để ngắm nhìn vẻ vinh quang thần thánh, vẻ sáng tươi huy hoàng cửa Trời. Ôi là vui

1. Chúa là ánh sáng và là ơn cứu thoát của tôi. Tôi nào phải lo gì, nên tôi nào phải sợ chi. Chúa là chiến lũy, là thành cao vững chắc dài lâu. Tôi nào phải âu sầu, nên tôi nào phải cúi đầu.
Tiếp tục đọc

Ơn lành của Chúa (Tv. 26) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Tôi tin rằng là tôi tin rằng: Tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ chi ai dù cho kẻ thù vây lối. Người là lũy thành đêm ngày bảo vệ đời tôi. Tôi không còn khiếp nữa vững tâm một lòng bước đi. Tiếp tục đọc

Toàn thêt trái đất (Tv. 65) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Tôi tin rằng, nầy tôi tin rằng tôi sẽ được, sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, con sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời con, con sợ gì ai? Tiếp tục đọc

Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3A Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

1. Chúa là nguồn ánh sáng, và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi. Tôi khiếp gì ai nữa.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Ánh Sáng (Tv. 26) – Duy Linh. PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 10 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là ánh sáng và là ơn Cứu độ của con. Con còn mà sợ chi ai? Chúa là lũy đồn, và là Đấng bảo vệ đời con. Con còn mà sợ ai?

1. Chúa đã bảo vệ con khỏi lưới của bọn điêu ngoa. Chúa đã gìn giữ con thoát mưu thâm kẻ gian tà. Khiến bọn thù địch con, hay làm khổ con phải xấu hổ. Chúa khiến chúng lao đao té nhào và chịu thua.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Chúa là ánh sáng, là Đấng Cứu Độ tôi, tôi còn sợ ai. Ngài là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn phải sợ gì?

Đáp. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Ánh Sáng 2 (Tv. 26) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Chúa là Ánh Sáng là Đấng Cứu Độ tôi, tôi sợ gì ai.

1. Người luôn cứu độ nào tôi còn chi sợ hãi. Nầy Người bảo vệ, nào tôi còn sợ những ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Ánh Sáng 1 (Tv. 26) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Chúa là ánh sáng dẫn đưa về nơi vinh quang. Chúa là Đấng cứu độ Người đến dẫn về Thiên đàng.

1. Một điều một điều tôi khấn xin, là được là được ở trong nhà Chúa. Một điều một điều tôi kiếm tìm, là được là được vui hưởng nhan Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Hồng Ngự.

ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

1 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi đâu sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ cả đời tôi, tôi nào khiếp sợ chi ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Là Đấng Cứu Độ Tôi (Tv. 26) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ chi ai Chúa là thành lũy đời tôi. Dù vượt qua bao núi đèo cao hay rừng âm u. Tôi sẽ chẳng sợ gì có Ngài dìu bước tôi đi.

2. Có một điều tôi luôn ngày đêm vẫn hằng ước ao. Mong tìm được thiên nhan mỗi ngày và suốt đời tôi. Để được luôn chiêm ngưỡng thành đô cung điện cao sang. Xem ngắm thánh điện Ngài chói lọi rực rỡ huy hoàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ tôi, tôi không sợ đêm tối và không khiếp kẻ địch thù. Chúa là thành lũy che chắn bảo vệ đời tôi, tôi không phải sợ hãi dù nguy khốn phủ vây tư bề.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Thiên Lý.

ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là sự sáng, là Đấng đã cứu độ tôi, tôi đâu còn sợ chi ai? Chúa chính là Thiên Chúa đã hỗ trợ tôi, tôi đâu có sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa là triều thiên ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai trong đời. Chúa là Đấng hộ phù tôi, chở che tôi như thành lũy, đời tôi đâu có sợ gì.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ đời tôi. Chúa là tình yêu niềm vui của muôn tâm hồn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK1. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi.
ĐK2. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ tôi tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Xin nghe tiếng con (Tv. 26) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin nghe tiếng con đang kêu cầu, lạy Chúa. Vì Ngài là Đấng phù trợ con, Chúa ơi. Con đi tìm Nhan thánh của Ngài, xin Ngài đừng xa lánh, vì Ngài là Đấng Cứu độ con.

1. Chúng con đây mang thân phận yếu hèn. Làm được chi nếu Ngài không nâng đỡ. Xin thêm sức cho những kẻ cậy trông. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn thiết tha.
Tiếp tục đọc