Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa là triều thiên ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai trong đời. Chúa là Đấng hộ phù tôi, chở che tôi như thành lũy, đời tôi đâu có sợ gì.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ đời tôi. Chúa là tình yêu niềm vui của muôn tâm hồn.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin nghe tiếng con (Tv. 26) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin nghe tiếng con đang kêu cầu, lạy Chúa. Vì Ngài là Đấng phù trợ con, Chúa ơi. Con đi tìm Nhan thánh của Ngài, xin Ngài đừng xa lánh, vì Ngài là Đấng Cứu độ con.

1. Chúng con đây mang thân phận yếu hèn. Làm được chi nếu Ngài không nâng đỡ. Xin thêm sức cho những kẻ cậy trông. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn thiết tha.
Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng – 4 (Tv. 26) – Bùi Ninh.

Cầu Hồn 3 (02.11). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lộc Chúa ban trong cõi nhân sinh. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ơn lành Chúa ban luôn mãi dư tràn.

1. Nguồn ánh sáng muôn ơn cứu độ nơi Ngài nào con lo ngại chi ai. Là thành luỹ thương con Chúa luôn phù trì nào con còn hãi lo gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa là Ánh Sáng, là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ hãi chi. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi còn khiếp gì ai. Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng 2 (Tv, 26) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3A Thường Niên & Bí Tích Rửa Tội.
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con, con còn sợ người nào? Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con, con khiếp sợ chi ai?

1. Nguồn ánh sáng muôn ơn cứu độ nơi Ngài, nào con lo ngại chi ai. Là thành luỹ thương con Chúa luôn phù trì, nào con còn hãi lo gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi.

1. Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Thái Hòa.
*
1. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ đời tôi. Tôi sợ chi ai, Chúa phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai.

ĐK: Chúa là Sự Sáng và là Đấng Cứu Độ muôn loài, tôi sợ chi ai? Chúa phù trợ tôi bây giờ mãi mãi, tôi sợ gì ai? Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng (Tv. 26) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào.

1 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Chúa là thành lũy bảo vệ tôi, tôi khiếp gì ai nữa.
Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng (1) (Tv. 26) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

 

Thể hiện: Thanh Tâm & Thanh Hải
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con, con còn sợ người nào? Chúa chính là thành lũy, là Đấng bảo vệ giúp con, con khiếp sợ chi ai?

1. Nguồn ánh sáng muôn ơn cứu độ nơi Ngài, nào con lo sợ chi ai. Là thành lũy thương con Chúa luôn phù trì, nào con còn hãi lo gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Trương Thế Bạch.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai.

1. Vì Chúa, luôn canh giữ, luôn hộ phù, con vững tâm còn sợ gì ai. Vì Chúa, nguồn cứu độ nhân trần, chính sự sáng thế gian.
Tiếp tục đọc

Đấng cứu độ tôi (Tv. 26) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu thoát tôi, tôi đâu nào sợ chi? Tôi nào sợ ai? Chúa là Đấng phù trợ cuộc đời của tôi, tôi đâu nào sợ chi? Tôi chẳng lo gì?
Tiếp tục đọc

Con sợ chi ai (Tv. 26) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ con sợ chi ai.

1. Chúa là sự sáng, Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ, con còn sợ hãi ai. Chúa phù trợ con, Chúa độ trì con, con còn sợ hãi chi, con còn sợ hãi ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai?

1. Chúa là sự sáng, Ngài cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Chúa Trời, Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Tôi sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa là Sự Sáng đời đời *Tv. 26) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con. Đấng phù trợ con đời con còn sợ chi ai?

ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng cứu độ (Tv. 26) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là sự sáng nguồn ánh vinh quang. Ngài là Đấng giải thoát con, và là Đấng Cứu Độ con.

1, Chúa là nguồn ánh sáng là ơn cứu độ của đời con, con sợ chi ai? Ngài là Núi Đá chốn con nương nhờ, Ngài là khiên thuẫn chở che muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai?

1, Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời con, con sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) – Ngọc Diệp.

Ðáp:
Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi.

1. Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ của tôi, tôi còn sợ chi ai? Chúa là chốn nương thân đời tôi, tôi còn kinh khiếp chi ai? Tiếp tục đọc

Xin nghe tiếng con kêu cầu (Tv. 26) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, vì chính Ngài là Đấng phù trợ con. Xin đừng bỏ rơi xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con.

1. Con ước mơ một điều là được ở trong nhà Chúa. Con hát ca ngàn lời ngợi khen danh Chúa suốt đời.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 11 Thường Niên (Tv. 26) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nghe tiếng con kêu. Dủ thương trông đến nhận lời con.

1. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ: Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

2. Sẽ dâng lời ngợi khen cảm mến: Ca mừng Chúa hiển vinh. Tiếp tục đọc