Chúa Là Sức Mạnh (Tv. 27) – Duy Linh. PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là sức mạnh của con, là thành trì cứu độ con. Xin thương nhìn đến Đấng đã xức dầu tấn phong. Xin thương đoàn dân riêng chính Ngài đã chọn lấy. Trên gia nghiệp này nguyện xin Ngài giáng phúc thi ân.

1. Ấp ủ thương yêu như người mẹ phủ con dưới cánh. Và nâng con lên như phượng hoàng cõng con trên lưng. Chúa đã nâng niu con như mẹ hiền bồng ẵm con thơ. Chúa đã thương giữ gìn như chiếc bình sành mỏng manh.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa là sức mạnh (Tv. 27) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Chúa là sức mạnh của muôn dân, là lũy thành chở che người được Chúa xức dầu. Chúa là gia nghiệp của đời con, xin thương chúc phúc và chăn dắt đến muôn đời.

1. Nơi thánh điện Ngài, con dâng trọn niềm tôn kính, dâng hết tin yêu, và luôn ái mộ thánh danh.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 12 Thường Niên (Tv. 27) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa là sức mạnh của dân Chúa. Chúa là thành trì cứu độ cho Đấng Người đã chọn xức dầu tấn phong.

TK. Chúa chính là sức mạnh là khiên mộc chở che (i) tôi, lòng tôi đặt tin tưởng vào Người. Chúa xót thương cứu độ này tâm hồn tôi hỷ (i) hoan dâng lời tạ ơn Chúa. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 12 Thường Niên (Tv. 27) *- Trần Minh.

(Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Đoàn con về đây mong được dự vào bàn tiệc thánh, xin Ngài rủ thương hiệp nhất đoàn chiên. Thật lòng ăn năn kính xin Ngài tẩy sạch tội lỗi, để hồn sạch trong mà lãnh nhận mình máu của Ngài.

1. Lạy Chúa, là thành trì, ơn cứu độ, là sức mạnh cho con tựa nương. Xin giáng phúc thi ân trên đấng Ngài đã xức dầu tấn phong.
Tiếp tục đọc