Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Kim Long.

Chúa Nhật 1A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Tiến Chúa hỡi chư thần chư thánh, hãy tiến Chúa dũng lực và quang vinh. Tiến Chúa quang vinh xứng Danh Ngài, thờ lạy Chúa thánh thiện quyền linh.

ĐK. Chúa đã giáng phúc bình an cho dân Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Các con cái Chúa hãy kính dâng Người, dâng Người vinh quang cho xứng đáng. Hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang cho xứng danh Người; hãy mang lễ phục thánh, để thờ lạy Chúa. Tiếp tục đọc

Phúc cho dân Người (Tv. 28) *- Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 1 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người, chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Đoàn con cái Chúa hãy nâng hồn lên tới Chúa, và dâng kính Chúa vinh quang xứng với Danh Người. Hãy mau tiến đến lễ dâng tôn thờ lạy Chúa, nguyện xin chúc phúc xuống cho dân Người bình an.
Tiếp tục đọc

Chúa sẽ chúc phúc dân Người (Tv. 28) *- Từ Duyên.

Chúa Nhật 1 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong bình an. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Hãy kính dâng Người hỡi con cái của Chúa. Hãy tiến dâng Người vinh quang cho xứng thánh danh. Hãy mang lễ phục thiêng mà thờ kính Người.
Tiếp tục đọc

Chúa chịu Phép Rửa (Tv. 28) *- Từ Duyên.

Chúa Nhật 1 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa đã tuôn đổ bao phúc lành và bình an cho thần dân Ngài.

1. Chư thần chư thánh hãy tung hô ngợi khen Chúa, phủ phục bái thờ Đức Chúa hiển linh. Tiếng Chúa rền vang làm sóng vỗ biển gào. Tiếng Ngài thật oai phong hùng mạnh.
Tiếp tục đọc

Hãy dâng Chúa (Tv. 28) – Bùi Ninh.

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Gia Hiếu & Hoa Lành (Tải về)
*
1. Hãy dâng Chúa hỡi các chư thần chư thánh, cùng dâng Chúa vinh quang xứng danh Ngài. Hãy đến mà thờ lạy. Chúa thánh thiện uy nghiêm.

ĐK. Chúa thương đổ xuống phúc ân cho dân Ngài. Để trần gian vui hưởng ơn bình an. Tiếp tục đọc

Trong bình an (Tv. 28) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1A.B.C. Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Chúa đã chúc phúc cho dân Ngài trong bình an.

1. Hỡi những người con, người con của Chúa. Hãy kính dâng Ngài vinh quang ca tụng. Cho xứng hợp với uy danh của Ngài. Mang theo thánh lễ phục cung kính thờ lạy.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28) *- Đỗ Vy Hạ.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa đã chúc phúc cho dân Người trong bình an.

1. Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Người.
Tiếp tục đọc

Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Hãy dâng kính Chúa hỡi chư thần chư thánh, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng danh Người. Và thờ lạy Chúa hằng uy nghiêm thánh thiện, cúc cung tận tụy cả tâm can với xác hồn.
Tiếp tục đọc

Chúa sẽ chúc phúc dân Người (Tv. 28) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong bình an. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Hãy kính dâng Người, hỡi con cái của Chúa. Hãy tiến dâng Người vinh quang cho xứng Thánh Danh. Hãy mang lễ phục thiêng mà thờ kính Người.
Tiếp tục đọc

Chúa chịu Phép Rửa (Tv. 28) *– Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 1C Thường Niên.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.

ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Hãy kính dâng Người tôn thờ Chúa, hỡi đoàn con của Người dâng lên. Kính Chúa vinh quang oai hùng, xứng với Thánh Danh trong uy quyền, uy nghiêm thánh đức, tôn vinh Chúa Ngài là Vị Vua Chúa muôn loài. Tiếp tục đọc

Đức Kitô Vua vũ trụ (Tv. 28) *- Nguyễn Hữu Triết.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ.

Thể hiện: Thánh Ca Muôn Đời.
*
ĐK. Chúa chính là Vua cai trị đất trời, cai trị đất trời. Vương quốc của Người tràn lan khắp nơi nơi và kiên vững muôn đời. Chúa chính là Vua cai trị đất trời, cai trị đất trời. Vương quốc của Người tràn lan khắp nơi nơi và kiên vững muôn năm.

1. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần chư thánh, dâng tiến lên những lời hát chân thành. Kính tiến Chúa vinh quang vương quyền, xứng đáng với uy danh của Người lừng danh khắp nơi nơi, lừng vang mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28) – Thái Nguyên.

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Công Vinh.
*
1. Nào người con cái Chúa hãy dâng kính Người, dâng kính Người quyền năng vinh quang xứng với cao danh thánh Người. Hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong canh thái bình. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Dân của Chúa được Ngài chúc phúc trong cảnh thái bình.

1. Hỡi ngàn dân hiệp dâng về Chúa. Lễ vật sao thật xứng danh Ngài. Dâng về Cha quyền uy hiển vinh. Quỳ phục đây thờ Chúa Thiên Đình. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28) – Đỗ Vy Hạ.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm ABC
Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
ĐC. Chúa đã chúc phúc cho dân Người trong bình an.

1. Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Người. Tiếp tục đọc

Trong cảnh thái bình (Tv. 28) *– Đinh Công Huỳnh.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Hãy dâng Chúa hỡi thánh thần trên trời. Hãy chúc khen vinh quang xứng danh của Người. Thờ lạy Chúa uy danh Chúa thật uy nghiêm. Thánh đức Ngài rạng ngời muôn năm toàn thiện.

ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người, Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Tiếp tục đọc

Lễ Chúa chịu Phép Rửa (Tv. 28) *– Thiên Lý.

Chúa Nhật 1A.B.C. Thường Niên
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Con cái Chúa hãy một lòng hiệp dâng kính Chúa. Dâng Chúa vinh quang quyền lực cho xứng Thánh Danh. Dâng lên Người cho xứng danh Người chính là Chúa. Mang y phục thánh uy nghiêm thờ lạy Chúa Trời. Tiếp tục đọc

Chúa chúc phúc (Tv. 28) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
ĐK. Chúa chúc phúc cho dân Người trong cảnh thanh bình. Vua Bình An nay đã tới Người sẽ đi đến từng miền đời loan báo tin vui cùng mọi người trần gian tươi xinh ơn thiêng.

1. Loài người ơi hãy dâng lên Ngài niềm vinh quang. Tôn vinh Danh Ngài vinh quang thánh đức. Hãy dâng lên Ngài dâng lên Ngài lời chúc tụng. Ngợi khen Chúa thương bần nhân xuống nơi gian trần Hòa Bình đẹp như mùa xuân. Tiếp tục đọc

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Xuân Minh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Ngài trong cảnh thái bình.

1. Con cái Chúa hãy dâng kính Ngài, dâng kính Ngài quyền năng và vinh thắng. Hãy mang đến lễ vật bái lạy Ngài, cho xứng hợp Thánh Danh của Ngài. Tiếp tục đọc