Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Kẻ nghèo hèn kêu lên và Chúa đã nhận lời.

1. Tôi sẽ không ngừng tụng ca danh Chúa. Câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Hồn tôi hãnh diện mừng vui trong Ngài. Xin các bạn nghèo nghe tôi và vui lên. Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin Ngài là Núi Đá (Tv. 30) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa xin Chúa trở thành Núi Đá để con đây nép mình, để con đây nương nhờ.

1. Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài, đừng để con muôn đời nhục thân. Chính Ngài là Đức công minh xin phù giúp con xin mau cứu chuộc, và nghe tiếng con kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Con xin phó thác (Tv. 30) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn con ở trong tay Cha.

1 Bên Ngài con đàn ẩn náu, xin đừng để con phải muôn đời nhục thân. Vì lòng từ bi và lòng trung tín, xin phù giúp con xin cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
1 Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì đức công minh Ngài xin cứu chữa con. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa trung thành xin cứu chữa con.

ĐK. Lạy Cha con dâng phó hồn con trong tay Ngài.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) *- Từ Duyên.

ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác hồn con, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

1 Con tìm đến nương nhờ Ngài lạy Chúa đừng để con, đừng để con tủi nhục buồn đau. Nhưng xin Chúa thương giải thoát vì Ngài là Đấng Công Minh hãy lắng nghe và cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Con phó linh hồn (Tv. 30) *- Đinh Công Huỳnh.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn ở trong tay Chúa, con phó thác linh hồn ở trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin đừng để con tủi nhục Ngài ơi! Vạn lạy Chúa, nguồn công chính cứu thoát con cùng trong vòng tay Ngài, con phó dâng linh hồn con lạy Chúa.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

1. Con ẩn nàu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con tủi nhục bao giờ. Xin giải thoát con, bởi Ngài công chính. Trong tay Ngài, con xin, phó thác hồn con. Lạy Chúa thành tín, xin cứu chuộc con.
Tiếp tục đọc

Ca nhập lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30) *- Thy Anh.

ĐK. Lạy Chúa! Xin là Núi Đá cho con trú ẩn, lũy thành kiên vững để cứu độ con. Vì Chúa là Đá Tảng là chiến lũy con, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.

PK. Lạy Chúa! Chúa hằng sống động trong những tâm hồn chính trực và chân thành. Xin dùng ơn Chúa làm cho chúng con trở nên, trở nên giống như những tâm hồn đã được Chúa dủ thương, Chúa đã thương ngự tri. Tiếp tục đọc

Xin Ngài nên như Núi Đá (Tv. 30) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài nên núi đá cho con trú ẩn, nên thành trì để cứu độ con. Vì Chúa, Ngài chính là núi đá cho con trú ẩn, là thành trì để bảo vệ con.

1. Tựa nương bên Chúa con an lòng bền tâm vững bước, vì uy danh Ngài xin dẫn đường chỉ lối cho con.
Tiếp tục đọc

Thánh Stêphanô 26.12 (Tv. 30) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, trong tay Ngài con xin phó thác hồn con.

1. Xin Chúa trở thành núi đá cho con ẩn mình, và nên thành trì để cứu độ con. Vì Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ con. Vì danh dự Ngài xin chỉ đường dẫn lối cho con. Tiếp tục đọc

Ca Nhật Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30) *- Hải Triều.

ĐK. Xin Chúa trở nên núi đá cho con ẩn náu. Xin Chúa trở nên thành trì ban ơn cứu độ.

1. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa. Vì uy danh Ngài xin dẫn đường chỉ lối cho con. Tiếp tục đọc

Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo (Tv. 30) *- Thanh Lâm.

ĐK. Lạy Chúa, con phó tâm hồn của con trong tay Ngài.

1. Cúi lạy Ngài mau đến đây giải thoát con cùng. Hãy trở thành núi đá nơi ẩn trú, nương mình. Chính Ngài là thành lũy che chở khỏi quân thù. Xin dắt dìu vì chính uy danh Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin thương cứu giúp (Tv. 30) *– Bùi Ninh.

Đức Mẹ Sầu Bi (15.09) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Nay thân con ẩn náu nơi Ngài ôi lạy Thiên Chúa. Xin đừng để con phải nhục nhã bao giờ. Bởi vì Ngài là nguồn công chính xin cứu thoát con. Xin hãy lắng nghe và mau cứu chữa con.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa xin thương cứu giúp thân tôi tớ Ngài. Con khấn van nài lòng Cha từ ái rộng cứu độ con. Tiếp tục đọc

Lễ xin ơn chết lành (Tv. 30) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)

Thể hiện: Thanh Tuyền (Tải về)
*
ĐK. Lạy Cha, con phó linh hồn của con trong tay Ngài.

1. Con tìm về núp bóng bên mình Chúa nương nhờ. Chớ để lòng con tủi thân, sầu héo bao giờ. Linh hồn này xin phó dâng về Chúa trung hậu. Xin rủ tình ban xuống ơn cứu độ. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành Núi Đá cho đoàn con ẩn thân.

1. Con tìm về núp bóng bên mình Chúa nương nhờ. Chớ để lòng con tủi thân, sầu héo bao giờ. Xin vì lượng công minh đến giải thoát, giữ gìn. Cứu phận hèn, ôi Chúa xin đoái nhìn!
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Xuân Minh.

ĐK. Lạy Cha con xin phó thác tâm hồn con ở trong tay Cha.

1. Con nương mình trong tay nhân ái công minh của Ngài. Xin Chúa đừng để đời con hổ thân. Hồn con hằng phó thác tựa cậy bàn tay của Chúa. Lạy Chúa Trời, Đấng tín thành, nguyện cứu chữa con. Tiếp tục đọc

* Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.

1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Tiếp tục đọc

* Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Thái Nguyên.

Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007
*
1. Thương đoái nhìn con lạy Chúa Trời, đây con đến nương nhờ Ngài, trông cậy Ngài ôi Đấng công minh. Chúa thương tình xin Ngài cứu chữa, chớ để muôn đời tủi hổ thân con, phó thác tâm hồn vào tay Chúa thôi.

ĐK: Lạy Cha, con xin phó thác tâm hồn con trong tay Cha. Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Thiên Lý.

Đáp: Lạy Cha, con phó thác linh hồn con, con phó thác linh hồn ở tay Cha.

1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, Chúa ơi đừng để con muôn đời hổ ngươi. Vì đức công minh Ngài ơi xin thương cứu chữa. Con phó thác tâm hồn trong tay Ngài, lạy Chúa. Lạy Thiên Chúa tín thành thương con xin cứu chữa con Ngài ơi. Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 3o) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)

Thể hiện: Thanh Tuyền (Tải về)
*
ĐK. Lạy Cha, con phó linh hồn của con trong tay Ngài.

1. Con tìm về núp bóng bên mình Chúa nương nhờ. Chớ để lòng con tủi thân, sầu héo bao giờ. Linh hồn này xin phó dâng về Chúa trung hậu. Xin rủ tình ban xuống ơn cứu độ. Tiếp tục đọc