Thánh Stêphanô 26.12 (Tv. 30) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi cứu chữa con thơ, thương người tôi tớ.

ĐK: Lạy Chúa con xin phó thác mạng sống trong tay Ngài, Chúa ơi. Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin Trở Thành Núi Đá (Tv. 30) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa xin Ngài trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai lắng nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con. Xin Chúa hãy ghé tai về bên tôi tớ Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin trở nên Núi Đá cho con ẩn nương.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, đừng để con muôn đời tủi nhục. Vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Xin mau cứu chữa và nghe con cầu xin. Lạy Chúa rất từ nhân, này con khấn van xin Ngài.
Tiếp tục đọc

Cho Con Trú Ẩn (Tv. 30) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin Ngài trở thành Núi Đá cho con trú ẩn.

1 Lạy Chúa! Con ẩn náu bên Ngài xin đừng để con tủi nhục bao giờ. Bởi Ngài luôn công chính đã giải thoát con, xin hãy ghé tai và mau cứu độ.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài 2 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Ngài trở thành núi đá cho con ẩn mình, núi đá cho con ẩn mình.

1 Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài mong chẳng bao giờ phải hổ ngươi. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, xin lắng tai nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài 1 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Xin Ngài nên núi đá cho con ẩn thân, nên núi đá cho con ẩn thân.

1. Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi nhục. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, lắng tai nghe và cứu chữa con.
Tiếp tục đọc

Xin Nên Núi Đá (Tv. 30) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Nay thân con ẩn náu nơi Ngài ôi lạy Thiên Chúa. Xin đừng để con phải nhục nhã bao giờ. Bởi vì Ngài là nguồn công chính xin cứu thoát con. Xin hãy lắng nghe và mau cứu chữa con.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa xin nên núi đá cho con trú ẩn. Nay khấn xin Ngài trở nên thành lũy để cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lạy Chúa! Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi cứu chữa con thơ, thương người tôi tớ.

ĐK. Lạy Chúa! Xin Chúa trở thành núi đá cho con ẩn thân.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Con ẩn náu bên Ngài, đừng để con xấu hổ khi nào. Vì ân nghĩa Ngài, xin giải thoát con. Xin lắng tai về bên con, và mau mau cứu độ con.

ĐK. Lạy Chúa xin trở nên núi đá cho con ẩn náu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Lạy Chúa xin cho con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì đức công minh Ngài xin cứu chữa con, và xin ghé tai về bên tôi tớ Chúa.
Tiếp tục đọc

Xin độ trì con (Tv. 30) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin như Núi đá cho con trú ẩn. Xin như Thành luỹ vững vàng độ trì con. Chúa là Núi đá, là Thành luỹ bảo vệ con. Vì uy Danh Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

1. Chúa thích những tâm hồn ngay thẳng. Chúa thích những tâm hồn khiêm cung. Xin thương tuôn đổ tràn hồng ân, giúp chúng con trở nên công chính.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Kẻ nghèo hèn kêu lên và Chúa đã nhận lời.

1. Tôi sẽ không ngừng tụng ca danh Chúa. Câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Hồn tôi hãnh diện mừng vui trong Ngài. Xin các bạn nghèo nghe tôi và vui lên. Tiếp tục đọc

Xin Ngài là Núi Đá (Tv. 30) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa xin Chúa trở thành Núi Đá để con đây nép mình, để con đây nương nhờ.

1. Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài, đừng để con muôn đời nhục thân. Chính Ngài là Đức công minh xin phù giúp con xin mau cứu chuộc, và nghe tiếng con kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Con xin phó thác (Tv. 30) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn con ở trong tay Cha.

1 Bên Ngài con đàn ẩn náu, xin đừng để con phải muôn đời nhục thân. Vì lòng từ bi và lòng trung tín, xin phù giúp con xin cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
1 Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì đức công minh Ngài xin cứu chữa con. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa trung thành xin cứu chữa con.

ĐK. Lạy Cha con dâng phó hồn con trong tay Ngài.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) *- Từ Duyên.

ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác hồn con, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

1 Con tìm đến nương nhờ Ngài lạy Chúa đừng để con, đừng để con tủi nhục buồn đau. Nhưng xin Chúa thương giải thoát vì Ngài là Đấng Công Minh hãy lắng nghe và cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Con phó linh hồn (Tv. 30) *- Đinh Công Huỳnh.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn ở trong tay Chúa, con phó thác linh hồn ở trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin đừng để con tủi nhục Ngài ơi! Vạn lạy Chúa, nguồn công chính cứu thoát con cùng trong vòng tay Ngài, con phó dâng linh hồn con lạy Chúa.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

1. Con ẩn nàu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con tủi nhục bao giờ. Xin giải thoát con, bởi Ngài công chính. Trong tay Ngài, con xin, phó thác hồn con. Lạy Chúa thành tín, xin cứu chuộc con.
Tiếp tục đọc

Ca nhập lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30) *- Thy Anh.

ĐK. Lạy Chúa! Xin là Núi Đá cho con trú ẩn, lũy thành kiên vững để cứu độ con. Vì Chúa là Đá Tảng là chiến lũy con, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.

PK. Lạy Chúa! Chúa hằng sống động trong những tâm hồn chính trực và chân thành. Xin dùng ơn Chúa làm cho chúng con trở nên, trở nên giống như những tâm hồn đã được Chúa dủ thương, Chúa đã thương ngự tri. Tiếp tục đọc