Vọng Phục Sinh (Bài đọc 7) (Tv. 41) – Huy Hoàng.

ĐK: Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong hồn con cũng trông mong được gần ngài, Chúa ơi!

1. Con khát khao Chúa Trời, Ngài là Chúa hằng sống. Hồn con tới khi nào, được diện kiến Tôn Nhan. Tiếp tục đọc

Nai rừng kia (Tv. 41) – Ân Đức (Lm.)

ĐK: Như nai rừng khát tìm suối nước trong, linh hồn con tìm Chúa cửu trùng.

1. Hồn con thao thức mong Chúa từng đêm ngày. Lạy Chúa khi nao con đến trước nhan Ngài. Lệ con tuôn rơi trên bánh cơm mỗi ngày. Người ta không ngơi mai mỉa: Chúa đâu rồi? Tiếp tục đọc

Advertisement