Nào Tôn Nương (1) (Tv. 44) – Bùi Ninh.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)


Thể hiện: Thanh Tâm & Tốp ca.
*
1. Nào tôn nương ơi tôn nương ơi xin hãy nghe lời. Xin đưa mắt nhìn đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Xin hãy quên đi dân tộc của nàng, và hãy quên đi nhà thân phụ nàng.

ĐK. Nào tôn nương hỡi hãy lẹ làng phục sức điểm trang. Đứng bên ngai vàng mặc vàng ròng chầu kính Đức Vua. Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Đức Mẹ lên trời (Tv. 44) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1 Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ.

ĐK. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ.
Tiếp tục đọc

Hoàng Hậu bên hữu Đức Vua (Tv. 44) *- Tường Ân.

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
*
ĐK. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Mặc đồ điểm trang lộng lẫy tinh vàng Ô-phir.

1. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Mặc y phục uy nghi trang trang điểm bằng vàng Ô-phir.
Tiếp tục đọc

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Tv. 44) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca . (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng y diễm lệ.

1. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua trang điểm vàng ròng. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua trang điểm cực sang. Tiếp tục đọc

Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44) – Vũ Đình Ân.

Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh (Tải về)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)
*
ĐK. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng ô-phia.

1. Hàng cung nữ có những vì công chúa, bên hữu Ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Tiếp tục đọc