Giữa nơi Đền Thánh (Tv. 47) – Duy Tân.

Ca Nhập Lễ – Chúa Nhật 14 Thường Niên.
*
ĐK. Giữa nơi đền thánh của Chúa, chúng con vẫn luôn nhớ lại, nhớ lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa, những lời ca ngợi dâng Chúa, sẽ không ngớt vang lừng trái đất, sẽ không ngớt vang lừng địa cầu.

1. Ca cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa uy linh thánh thiêng, luôn thật xứng đáng muôn lời ca ngợi trong nơi điện thánh tráng lệ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Nơi đền thánh Ngài (Tv. 47) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh Ngài, con hồi tưởng lại tình yêu Chúa rất bao la. Danh thánh Chúa truyền tụng khắp gần xa, dâng ngàn khúc nhạc ngợi ca Chúa Vua muôn loài.

1. Nơi đền thánh con tiến dâng lên cuộc đời, dâng trọn kiếp sống, quá khứ, hiện tại, tương lai. Thánh hóa con trong tình Ngài, dẫn bước con trên đường dài, nên muối mặn đời, nên ánh sáng cho người muôn nơi.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 14 Thường Niên (Tv. 47) *- Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Giờ đây giữa cung điện Ngài, con hồi tưởng về tình Chúa yêu thương. Ôi Thiên Chúa, danh Ngài lưu muôn thuở, vang vọng muôn đời tiếng ngợi khen.

1. Vì đã quá yêu thương nên Chúa hạ mình, giang tay nâng loài người lỗi tội đứng lên.
Tiếp tục đọc