Ai cho tôi đôi cánh (Tv. 54) *- Nguyên Kha.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Ai cho tôi đôi cánh Thiên Thần để tôi bay lên cùng Thiên Chúa? Ai cho tôi đôi cánh Thiên Thần để tôi bay lên cùng Chúa Trời?

1. Lạy Chúa Trời con! Xin lắng nghe con! Chớ giấu ẩn Nhan Thánh Ngài! Nỗi kinh hoàng đang vây phủ con, như nước cuốn trôi giữa khơi xa vời!
Tiếp tục đọc

Advertisement