Hạt Giống Lời Chúa (Tv. 64) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 15A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Thăm cõi đất đai Ngài tuôn mưa móc, tưới cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trên vòm trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

ĐK. Hạt giống Lời Chúa gieo vào đất tốt, sẽ cho sinh hoa kết quả gấp trăm.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Chúa thăm đất cho mưa gội nhuần, cho ngập tràn phú túc giàu sang. Cho sông ngòi trào nước mênh mông, dọn sẵn sàng đợi lúa trổ bông.

ĐK. Lời Chúa rơi vào đất tốt sẽ khai hoa kết trái nhiều.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.

1 Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội. Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa nước tràn đầy nước. Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lời Chúa gieo vào đất tốt và sẽ sinh hoa kết trái nhiều.

1. Thăm trái đất Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Hạt giống rơi rơi vào đất tốt, và cây xanh sinh hoa kết trái. Hoa thơm trái ngọt biết bao. Ah ah ah ah ah.

1. Chúa thăm đất cho mưa gội nhuần, cho ngập tràn phú túc giàu sang. Chúa cho nước mênh mông tràn bờ, đợi đến giờ cây lúa trổ bông.
Tiếp tục đọc

Lễ Tất Niên (Tv. 64) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa, kết trái nhiều.

1. Ngài đã viếng ruộng, thăm đất và tưới giội đầy chan. Làm đất tốt tươi đẹp màu, phì nhiêu, phong phú bội phần. Sông ngòi của Chúa tràn trề, dòng nước mênh mông đưa về. Ruộng đất muôn phần màu mỡ, dọn sẵn chờ lúa trổ bông. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa, kết trái nhiều.

1. Ngài đã viếng ruộng, thăm đất và tưới giội đầy chan. Làm đất tốt tươi đẹp màu, phì nhiêu, phong phú bội phần. Sông ngòi của Chúa tràn trề, dòng nước mênh mông đưa về. Ruộng đất muôn phần màu mỡ, dọn sẵn chờ lúa trổ bông.
Tiếp tục đọc

* Ngợi khen Danh Ngài (Tv. 64) – Bùi Ninh.

Thể hiện: Hoa Lành (Tải về)
Imprimatur – Bùi Chu: 04.11.2009
Thánh Vịnh – Đáp Ca (Lễ Tất Niên)
*
1. Thăm cõi đất đai Ngài tuôn mưa móc, tưới cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trên vòm trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa thật chính đáng thay, tụng ca đêm ngày ngợi khen Danh Ngài. Tiếp tục đọc

Hạt gieo trong đất tốt (Tv. 64) * – Ngọc Linh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Ban Mê Thuột: 08.01.2008)

ĐK: Hạt gieo trong đất tốt sẽ sinh lợi gấp trăm. Hạt gieo trong đất tốt sẽ sinh lợi gấp nghìn.

1. Mặt đất cằn khô Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn đầy giàu sang phú túc. Suối trời trữ nước mênh mông, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Tiếp tục đọc