Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1 Người công chính vui sướng hỉ hoan ở trước ngai Thần Nhan Thiên Chúa. Cùng hân hoan ta hát ca Danh Ngài, dọn đường Chúa ngự giá qua hoang địa.

ĐK. Ôi Thiên Chúa nhân hậu dường bao. Tình yêu thương chan chứa như trời cao. Niềm hân hoan cho những ai sầu đau. Ôi Thiên Chúa nguồn suối ân dạt dào.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 17 Thường Niên (Tv. 67) *- Hải Triều.

ĐK. Xin chúc tụng Thiên Chúa ngự trong thánh điện. Chúa ban tặng dân Chúa dũng lực uy quyền.

TK. Hãy họp nhau nơi đây ta cùng chúc tụng Thiên Chúa. Chúa tụng Chúa hỡi dòng dõi Ít-ra-en. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 17 Thường Niên (Tv. 67) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Hân hoan vui mừng chúng con tiến vào nhà Chúa, chân thành tạ ơn nguyện xin ân phúc dư tràn. Hiệp nhất đoàn con nên một trong ơn nghĩa Chúa, thờ kính một Chúa, chan hòa yêu thương anh em.

1. Lạy Chúa toàn năng, Đấng đang ngự trị trong đền thánh, thương kẻ cô thân và ban cho họ nơi trú ẩn an toàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hãy sướng vui, nào người chính trực, cùng múa hát ở trước thánh nhan. Đàn ca mừng Thiên Chúa, hãy dọn đường Đấng cỡi mây xuất hiện.

Đáp. Lạy Thiên Chúa, Chúa nhân hậu đối với kẻ khó nghèo. Tiếp tục đọc

Nào hãy vui mừng (Tv. 67) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 22C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Nào hãy vui mừng hỡi người lòng ngay không oán. Và hãy hân hoan nhảy múa ở trước thiên nhan. Hãy mau đàn ca kính mừng danh thánh Chúa ta. Dọn đường cho Ngài thăng giá xuất hiện trời xa.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa tấm lòng Ngài luôn mãi từ nhân, dọn chỗ ẩn thân cho những người sống kiếp cơ bần.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa! Do lòng nhân hậu, Ngài đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Người hiền đức vui mừng đứng trước Thiên Nhan, cõi lòng sung sướng. Được chiêm ngắm Nhan Ngài tâm tư hoan lạc, hạnh phúc nào hơn? Hãy ca hát lên mừng Chúa rất uy quyền, danh Ngài vinh sáng. Hãy tân trang con đường cho Vua ngự giá rầy đến viếng thăm.
Tiếp tục đọc