Nhiệt thành Nhà Chúa (Tv. 68) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Lòng nhiệt thành nhà Chúa, đêm ngày nung nấu con. Những tiếng lăng nhục của kẻ thù, hằng đổ dồn trên con.

1. Con ăn chay thiên hạ nhạo cười, mặc áo nhặm nhân gian phỉ báng. Kẻ ngồi ngoài cửa mỉa mai, lũ say rượu túm vào chê bai.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin đáp lại con, vì ơn cả nghĩa đầy.

1. Âu cũng vì Ngài, con bị người đời phỉ nhục, con chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày con. Anh em con kể con người dâng nước lã, hàng máu mủ con xem như khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm nhà Chúa, con phải thiệt thân. Lời thóa mạ Ngài, này chính con hứng chịu. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi.

1. Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người cùng con một mẹ xem như ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa đổ trên mình con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi Người.

1. Âu cũng vì danh Chúa mà con phải chịu nhục, chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. Anh em trong nhà thì xem con như người xa lạ. Còn người thân thích thì nhìn con như kẻ ngoại lai. Vì sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mỏi mòn, mà điều tủi nhục người ta lăng mạ, Chúa lại đổ xuống trên mình con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin đoái nhận lời con vì ơn cả nghĩa dày.

1. Vì Ngài mà con chịu nhơ nhuốc, chịu phỉ báng bao người ghét khinh chê. Người thân thuộc kể như kẻ xa lạ, và anh em xem là khách chẳng biết. Vì nhiệt tâm lo lắng việc của nhà Chúa, con thiệt thân bao nhiêu lời thóa mạ con chịu với Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Vì Chúa con chịu nhục thân, bị anh em đoạn nghĩa chia tình, bị thân nhân khinh ghét riêng mình. Sự nhiệt tâm Nhà Chúa, khiến con mỏi mòn thổn thức. Điều làm tủi nhục Ngài lại đổ lên trên mình con.

ĐK: Lạy Chúa, xin nhậm lời con khẩn cầu vì lòng từ bi nhân hậu, xin mau cứu thoát cuộc đời bể dâu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) – Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Người nghèo khó hãy vui lên, kẻ tìm Chúa hãy phấn khởi vui mừng.

1. Lời nguyện cầu con dâng lên Chúa, lạy Chúa đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại vì ơn cả nghĩa đầy, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu rỗi. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lời con, xin mở lượng hải hà đoái nhìn đến con.
Tiếp tục đọc

Các bạn khiêm cung (Tv. 68) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 15C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hồi sinh.

1. Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây là giờ phút tri ân. Xin thương đáp lại vì nghĩa cả ơn đầy, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung, hãy tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.

1. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhìn đến tấm thân con.
Tiếp tục đọc

Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 15C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.

1. Lạy Thiên Chúa! Phần con dâng Chúa lời nguyện, lạy Chúa Trời này giờ phút thi ân. Nguyện xin đáp lại vì ơn cả nghĩa đầy, bởi Ngài trung tín luôn ban xuống ơn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Con nguyện cầu (Tv. 68) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 15C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Con nguyện cầu cùng Chúa đúng mùa ban phát hồng ân. Xin nhìn con kêu khấn thi ân theo Chúa định phần. Do lòng nhân hậu Chúa, xin thương đáp lại lời con. Do tình thương rộng lượng Chúa, nay xin đoái nhìn phận con.

ĐK. Ai sống đời nghèo khó, hãy lo tìm cậy trông ở Chúa. Dẫu có còn thiệt thua, nhưng dư đầy niềm vui của Ngài.
Tiếp tục đọc

Hỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68) – Viết Chung.

Chúa Nhật 15C Thường Niên.
*
ĐK. Hỡi những ai nghèo khổ. Cứ tìm Chúa là tâm hồn phấn khởi vui tươi.

1. Đây giờ phút thi ân. Vì ân cả nghĩa đầy. Xin Đấng cứu độ rộng rãi ra tay.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung hãy tìm kiếm Chúa. Lòng các bạn hãy vui mừng hồi sinh.

1. Lạy Chúa con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa xin nhậm lời con, theo lòng khoan dung trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin hãy nhìn đến tấm thân con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1 Này con dâng lời nguyện xin: tình yêu thương Ngài hãy biểu lộ, thương con theo đức nhân hậu. Nhậm lời con Ngài ơi chiếu theo đức cả từ bi. Vì lòng tín trung Ngài nguyện xót thương thân phận con.

ĐK. Các bạn khiêm cung hãy mừng vui, lo tìm kiếm Chúa lòng các bạn hãy hồi sinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Lời kêu khấn Chúa ơi, vì ân nghĩa cao dày, vì Ngài luôn trung tín, thẩm nhận, đoái thi ân. Vì trắc ẩn từ bi, Ngài thương trông đến nhậm lời.

Đáp. Người nghèo hèn hãy vui lên, kẻ tìm Chúa hãy phấn khởi reo mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) *- Thanh Lâm (Song Mộc)

ĐK. Người nghèo khó hãy mãi luôn tìm Chúa. Để được luôn sống trong niềm hỉ hoan.

1. Xin dâng Ngài lời con khẩn cầu. Vì lạy Chúa đây giờ phút thi ân. Ngài từ bi luôn giàu lòng thương xót. Xin đáp lời lạy Thiên Chúa con thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Bạn hãy luôn luôn giữ lòng khiêm cung. Hãy tìm kiếm Chúa, lòng bạn hãy hồi sinh.

1. Lời tha thiết thốt lên xin Ngài chở che, phù giúp. Nhậm lời con Chúa ơi! Xót thương theo lượng từ bi. Vì Ngài luôn tín trung, muôn đời tình thương chan chứa. Khấn xin rủ lòng nhân từ đoái nhìn thương đến thân con.
Tiếp tục đọc

Thứ Tư Tuần Thánh (Tv. 68) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin nhận lời con khấn nguyện theo lượng từ bi của Chúa. Đây chính là lúc biểu lộ tình thương của Ngài.

1. Chịu khinh ghét, nhuốc nhơ, nhục nhằn cũng bởi vì Chúa. Bị người thân trách chê, dứt đi nghĩa tình anh em. Việc nhà Cha gắng công nên giờ mỏi mòn đơn chiếc. Biết bao nhiêu điều tủi nhục thiên hạ đổ xuống thân con.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa xin nhậm lời con (Tv. 68) *- Tường Ân.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Chúa xin nhậm lời con theo lượng từ bi của Chúa, theo lượng từ bi của Ngài.

1. Bởi vì Chúa con bị sỉ nhục, và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con. Anh em con xem như người xa cách, người thân con quay lưng hằng chê trách. Việc nhà Chúa con làm nhiệt tâm, mà con cam chịu thiệt thân. Những hờn ghen bao nỗi hận thù con xin nhận lấy Chúa ơi.
Tiếp tục đọc